M. Navickienė: tvarios socialinės politikos ateities garantas –  Ukrainos laimėtas karas

M. Navickienė: tvarios socialinės politikos ateities garantas – Ukrainos laimėtas karas

2024-03-08

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė kovo 11-12 dienomis Briuselyje dalyvaus Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų (EPSCO) tarybos susitikime, taip pat Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje vyksiančiuose politiniuose debatuose „Socialinės investicijos ir reformos siekiant atsparios ekonomikos“.

Visuose formatuose daugiausiai dėmesio bus skiriama diskusijoms apie būsimą Bendrijos socialinės politikos darbotvarkę, kuri, anot ministrės M. Navickienės, neturi tvarios ateities, jei tinkamai nebus įvertintas geopolitinis aspektas. 

„Labai svarbu, kad pagrindiniai būsimos strateginės darbotvarkės prioritetai turėtų būti nukreipti į užimtumo, įgūdžių ir skurdo mažinimo tikslus, apimti iniciatyvas, padėsiančias spręsti demografinius bei su žaliąja, skaitmenine pertvarka susijusius iššūkius. Taip pat ir toliau laikausi pozicijos, kad tvarios socialinės politikos negalima įsivaizduoti, kol nebus laimėtas karas. Nuo karo kenčianti Ukraina privalo išlikti Europos Sąjungos darbotvarkėje, joje taip pat turi būti ir pagalba savo kelią narystės link pradėjusiais Moldovai“, – prieš susitikimą sako M. Navickienė. 

Susitikimuose Europos Sąjungos (ES) šalių ministrai diskutuos apie socialinės politikos ateitį, bus tariamasi dėl būsimų ES politikos prioritetų, susijusių su Europos socialinių teisių ramsčiu, taip pat bus kalbama apie užimtumo, jaunimo politikos įgyvendinimą Bendrijoje. 

Be to, nemažai bus diskutuojama, kaip stiprinti EPSCO ir ECOFIN bendradarbiavimą Europos semestro ir socialinių investicijų diskusijų kontekste, kaip visapusiškai išnaudoti socialinių investicijų potencialą ir jų indėlį į ekonomikos augimą ir fiskalinį stabilumą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad į EPSCO tarybos posėdžius susirenka visų ES valstybių narių ministrai, atsakingi už užimtumo, socialinių reikalų politikos sritis. Posėdžiuose taip pat dalyvauja už atitinkamus klausimus atsakingi Europos Komisijos nariai.

Užimtumo ir socialinės politikos srityse Taryba yra atsakinga už metinių užimtumo gairių, į kurias valstybės narės atsižvelgia įgyvendindamos savo nacionalinę politiką, rengimą. Be to, Taryba kartu su Europos Parlamentu priima teisės aktus, kuriais siekiama gerinti darbo sąlygas, socialinę įtrauktį ir lyčių lygybę. EPSCO tarybos posėdžiai paprastai rengiami keturis kartus per metus. Taip pat dažniausiai organizuojama papildoma neformali taryba pirmininkaujančioje šalyje.