Meilės Lukšienės premijos laureate išrinkta Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja Ligita Urbonienė

Meilės Lukšienės premijos laureate išrinkta Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja Ligita Urbonienė

Nuotr. BNS (Pauliaus Peleckio) Meilės Lukšienės premijos laureate, po karštų atrankos komisijos ir ankstesnių premijos laureatų debatų, šiemet išrinkta Ligita Urbonienė, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos geografijos, gamtos ir žmogaus dalyko mokytoja.

2023 metų premija ypatinga, nes šiemet pažymime 110-ąsias Meilės Lukšienės gimimo metines.

„Kandidato atranka šiemet buvo viena sunkiausių, vadinasi, visi dalyvavusieji esate lygiaverčiai. Ačiū jums visiems. Neabejoju, kad kiekvienas dirbate ne dėl premijos, o dėl to, kad jums patinka mokykloje. Dėkoju už tai, kad esate mokytojai, kad labai daug duodate savo mokiniams“, – skelbdamas laimėtoją sakė atrankos komisijos vadovas viceministras Ramūnas Skaudžius.   

Šių metų laureatė buvo išrinkta iš 12 kandidatų.

„Dėkoju savo mokyklai, kuri pasiūlė mano kandidatūrą. Tikiu, kad Lietuvoje yra begalė deimantų ir perlų, tik reikia juos atrasti. Mums, lietuviams, nėra taip paprasta pasakyti: esu geriausia ar geriausias. Meilės Lukšienės žodžiai mūsų lūpomis reiškia, kad ir po daugelio metų visa tai gyva ir aktualu“, – sakė Ligita Urbonienė.  

Mokytoja Ligita Urbonienė per pamokas naudoja skaitmeninį turinį, naujausias technologijas. Mokytoja į ugdymo procesą įtraukia ir praktinius – įtraukiuosius STEAM elementus, savivaldų mokymąsi, mokymąsi per patirtį kitose aplinkose. Kaip pažymi ją delegavusi progimnazija, per pamokas vyrauja darbinė atmosfera, mokinių ir mokytojos ryšys artimas, užduotys pateikiamos patraukliai, skiriamos įvairios veiklos skirtingoms mokinių patirtims.

Pernai mokslo metais L. Urbonienės auklėjama klasė padarė didelę pažangą ir užėmė III vietą Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių pažangumo skatinimo projekte, kurį organizavo Panevėžio „Rotary“ klubas.

Mokytoja taip pat organizuoja protmūšius, aktyviai dalyvauja pilietiškumą stiprinančiuose renginiuose, savanorystės akcijose, prisideda prie tarptautinių Erasmus+ projektų įgyvendinimo, atstovauja mokyklai užsienio šalyse, Estijoje, Turkijoje, Italijoje, šiemet pati stažavosi Prancūzijoje.  

Nuo 2019 m. mokytoja Ligita vykdo neformaliojo švietimo veiklas įtraukdama emocinių ir bendravimo problemų turinčius vaikus. Kartu su kolegomis yra parengusi stovyklos programą gabiems mokiniams. Ji taip pat yra Lietuvos skautijos organizacijos narė, buria 5–8 klasių mokinius į skautų būrelio veiklą.

Ligita Urbonienė su mokiniais aktyviai įsitraukia ir į aplinkosauginę veiklą.

Premija Ligitai Urbonienei bus įteikiama kartu su Metų mokytojo premijomis pažymint Tarptautinę mokytojų dieną.

Apie premiją:

Ministerijos įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.                  

Kandidatūras premijai turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokyklų savininkai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, ministerija ir jai pavaldžios institucijos.