Sausio 18 d. ministerijoje bus pristatomos apgintos edukologijos mokslų disertacijos

Sausio 18 d. ministerijoje bus pristatomos apgintos edukologijos mokslų disertacijos

2024-01-17

Sausio 18 dieną 10 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Edukacinės komisijos salėje (A. Volano g. 2, Vilnius) vyks 2023 m. apgintų daktaro disertacijų pristatymo renginys. Disertacijų autoriams ir renginio dalyviams sveikinimo žodį tars ministras Gintautas Jakštas. Iš viso bus pristatyta 17 apgintų disertacijų.

Edukologijos stiprinimas yra vienas Vyriausybės prioritetų. Praeitais metais startavo ministerijos inicijuota nacionalinė ugdymo krypties mokslinių tyrimų programa. Tyrimų tematikos – didaktika, vertinimas, įtraukusis ugdymas, skaitmeninis švietimas ir kitos. Edukologijos proveržiui stiprinti taip pat sudarytos galimybės teikti paraiškas edukologijos doktorantūros studijoms užsienio universitetuose. Penkiolikai doktorantų, įstojusių į edukologijos doktorantūrą geriausiuose pasaulio universitetuose ir įsipareigojusiesiems po studijų baigimo sugrįžti dirbti į Lietuvą, valstybė numato skirti daugiau nei 40 tūkst. eurų per metus studijų kainai padengti.

Disertacijų pristatymo renginys ministerijoje atviras, kviečiami visi, kurie domisi edukologijos naujienomis ir tyrimais. Renginį numatoma baigti 16.30 val.

Pristatymą ministerija organizuoja kartu Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA).

Detali renginio programa skelbiama ministerijos interneto puslapyje.

Nuotr. Evgenijos Levin