Ministras G. Landsbergis: Reikia griežtai įvertinti Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos vykdomus karo nusikaltimus Ukrainoje

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis laišku kreipėsi Lietuvos generalinę prokurorę Nidą Grunskienę perduodamas jai Baltarusių demokratijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos pateiktą informaciją dėl galimo Ukrainos vaikų neteisėto perkėlimo į Baltarusijos teritoriją ir galimo Baltarusijos valdžios atstovų prisidėjimo prie šio nusikaltimo.

„Neteisėta civilių gyventojų deportacija ar perkėlimas yra veikos, priskirtinos nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, ir baudžiamos tiek pagal Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamuosius įstatymus, tiek pagal tarptautinę teisę. Tiriant karo nusikaltimus Ukrainoje, svarbu užkirsti kelią nebaudžiamumui, todėl reikia įvertinti ne tik Rusijos, bet ir jos bendrininkės Baltarusijos valdžios atstovų, įskaitant aukščiausius pareigūnus, ir jų kontroliuojamų subjektų galimą prisidėjimą prie vykdomų karo nusikaltimų Ukrainoje ir prieš Ukrainos gyventojus“, – laiške generalinei prokurorei rašo ministras G. Landsbergis.

Ministras generalinės prokurorės prašo įvertinti, ar pateikiama informacija suteikia pagrindą išplėsti jau vykdomų tyrimų apimtį ar pradėti naujus ikiteisminius tyrimus dėl vaikų atskyrimo, civilių trėmimo ar perkėlimo, taip pat tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimo, kankinimo ar kitokio nežmoniško elgesio su jais ar jų turto apsaugos pažeidimo.

Prie laiško pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą daugiau kaip 2000 Ukrainos vaikų, daugiausia našlaičių, buvo neteisėtai perkelti iš laikinai Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų į stovyklas Baltarusijoje ir tai galimai atliekama Baltarusijos režimo nurodymu ar su jo pritarimu.

Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, LR generalinė prokuratūra paskelbė apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, taip pat dėl agresijos ir dėl draudžiamų karo atakų.