Lietuvos atstovas išrinktas UNESCO 1970 m. Konvencijos komiteto pirmininku

Lietuvos atstovas išrinktas UNESCO 1970 m. Konvencijos komiteto pirmininku

Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO patarėjas Mindaugas Gabrėnas išrinktas UNESCO 1970 m. Konvencijos komiteto pirmininku. Vicepirmininkais išrinkti Prancūzijos, Kinijos, Brazilijos ir Libijos atstovai, pranešėju išrinktas Etiopijos atstovas.

Komiteto pirmininkas, konsultuodamasis su UNESCO generaline direktore, sušaukia komiteto sesijas, veda plenarinius posėdžius, vadovauja diskusijoms, užtikrina, kad būtų laikomasi komiteto Procedūrų taisyklių, suteikia teisę pasisakyti, pateikti klausimus balsavimui, skelbia komiteto sprendimus ir atlieka visas kitas komiteto jam pavestas pareigas.

Anksčiau šią savaitę Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) būstinėje vykusios 1970 m. Konvencijos šalių narių sesijos metu Lietuva pirmą kartą išrinkta į šios konvencijos komitetą ketverių metų laikotarpiui.

UNESCO 1970 m. Konvencija skirta valstybių narių kultūros paveldo apsaugai nuo vagystės, plėšikavimo bei grobstymo, kontrabandos, taip pat nuo jų priverstinio išvežimo ar nuosavybės teisės perdavimo okupavus šalį.

1970 m. Konvencijos komitetas, kuriam pirmininkaus Lietuvos atstovas, yra atsakingas už konvencijoje nustatytų tikslų propagavimą, nacionalinių ataskaitų dėl konvencijos įgyvendinimo peržiūrą, dalijimąsi gerąja patirtimi ir rekomendacijų teikimą, probleminių sričių ir iššūkių įgyvendinant konvenciją nustatymą ir kitus susijusius klausimus.