Ministras K. Navickas susitiko su Šilutės ir Šilalės rajonų ūkininkais

Ministras K. Navickas susitiko su Šilutės ir Šilalės rajonų ūkininkais

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas tęsia susitikimus su Lietuvos ūkininkais – ketvirtadienį su Šilutės ir Šilalės rajonų žemdirbiais aptarti svarbiausi žemės ūkio klausimai.

Susitikimuose daug dėmesio skirta vieniems jautriausių klausimų – pievų atkūrimui ir pieno ūkiams. Ministras informavo, kad pirmadienį su Premjere Ingrida Šimonyte, dalyvaujant ir Aplinkos ministerijos atstovams, buvo aptartos kelios temos.

„Ne visos temos yra žemės ūkio kompetencijoje, tačiau yra du dalykai, kur Premjerė pažadėjo, jog sprendimas bus rastas. Tai dėl lengvatinio dyzelino ir suskystintų dujų akcizo“, – informavo ministras K. Navickas. „Pievų atkūrimo klausimas yra skaudžiausias, nes tiek Šilalės, tiek Šilutės, tiek apskritai Žemaitijos krašte atkuriamų pievų reikalavimai yra didžiausi intensyvumu. Akivaizdu, kad šis klausimas šiandien yra pats svarbiausias“.

Žemės ūkio ministras pranešė, kad ministerija pasiūlė Europos Komisijai (EK) vandens apsaugos juostas prie paviršinių vandens telkinių laikyti atkuriamomis pievomis. Tikimasi, kad tai leis sumažinti reikalingų atkurti pievų plotus (dabar šis skaičius siekia 87 tūkst. ha).

Vadinasi, ūkininkams, kuriems 2023 m. pabaigoje nustatyta prievolė atstatyti daugiametes pievas, nuo 2024 m. į atstatomą plotą būtų įskaityti ir šie deklaruojami plotai − tiek vandens apsaugos juostos pagal GAAB 4, tiek įkuriami nauji ir (ar) prižiūrimi esami žoliniai kraštovaizdžio elementai pagal ekologinę sistemą „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“. 

Žemės ūkio ministerija yra numačiusi ir daugiau galimų šios problemos sprendimo būdų.

Strateginį planą siūloma papildyti nauja ekologine sistema „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“, kuri būtų skirta daugiamečių pievų įkūrimui ir jų atnaujinimui bei priežiūrai.

Ekologinėse sistemose „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, kuriose dalyvaujant nustatytas ūkinių gyvūnų ganymas, siūloma sumažinti ganymo intensyvumo reikalavimą, taip sprendžiant daugiamečių pievų mažėjimo problemą ir siekiant išlaikyti kuo didesnius daugiamečių pievų plotus, skatinant juose ūkinių gyvūnų ganymą.

Kalbėdamas apie pieno kainas ministras informavo, kad susietoji parama ūkiams, kurie dalyvauja kooperacijoje, bus didinama 10 procentų. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui jau pritarė EK. Parengtas Pieno įstatymas šiuo metu svarstomas Seime, Kaimo reikalų komitete. Tikimasi, kad jis bus priimtas pavasario plenarinėje sesijoje.

„Stengsimės, kad įstatymas nenugultų stalčiuose ir kad kainos pasiskirstymas tarp gamintojų ir perdirbėjų būtų sąžiningesnis“, – sakė ministras.

Susitikimuose aptarti ir kiti aktualūs ūkininkams klausimai: kompensacijos nukentėjusiems nuo sausros, grūdų kainų pokyčiai, laukinių paukščių bei kanopinių žvėrių daromos žalos atlyginimas, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai.

Daugiau nuotraukų rastite čia.