Ministrė M. Navickienė: palaikome Moldovą, einančią Europos integracijos keliu

Ministrė M. Navickienė: palaikome Moldovą, einančią Europos integracijos keliu

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė priėmė Moldovos Respublikos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos delegaciją. Turėdama demokratinės valstybės ir reformų įgyvendinimo patirties, Lietuva aktyviai perduoda Moldovai sukauptą patirtį eurointegracijos ir kitose srityse, kartu vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus: stiprina Moldovos administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant reformas, perduoda viešojo sektoriaus reformų patirtį, rūpinasi lygčių lygybės plėtra, stiprina visuomenės atsparumą dezinformacijai ir kt. 

„Moldova priklauso Europai ir Moldova neliks viena kovoti su destruktyvia Rusijos veikla: ar tai būtų energetikos, finansų ar prekybos klausimai, ar parama Ukrainos pabėgėliams. Esame tam, kad pasidalintume savo patirtimi susiduriant su iššūkiais ir visokeriopai padėtume Moldovai eurointegraciniame kelyje“, – susitikimo metu sakė ministrė M. Navickienė.

Šio susitikimo metu pasikeista informacija ir patirtimi užimtumo skatinimo, pensijų, socialinės apsaugos, socialiai pažeidžiamų grupių integracijos ir kitais svarbiais klausimais.

„Niekada nebus pakankamai išteklių visiems poreikiams patenkinti. Pastaruoju metu, planuodami ir įgyvendindami reformas, pereiname prie duomenimis grindžiamo požiūrio. Manau, kad pokyčiai turi būti daromi atsižvelgiant į realius duomenis. Taigi, siekiant sukurti veiksmingas socialinės politikos priemones, visų pirma svarbu suprasti pokyčių tendencijas ir dabartinę padėtį bei nustatyti iššūkius. Todėl norėčiau pabrėžti, kad duomenų analize pagrįsti sprendimai padeda išspręsti mūsų visuomenėje kylančius iššūkius“, – sakė ministrė M. Navickienė.

Vizito metu Moldovos delegacijos atstovai taip pat susitiks su Valstybinės darbo inspekcijos, „Sodros“, Užimtumo tarnybos bei Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais.