Mokslo ir verslo atstovų dėmesiui: norintieji dalyvauti „Europos horizonte“ kviečiami teikti paraiškas dėl paramos pasiruošimui

Mokslo ir verslo atstovų dėmesiui: norintieji dalyvauti „Europos horizonte“ kviečiami teikti paraiškas dėl paramos pasiruošimui

Pexels nuotr. Siekdama paskatinti Lietuvos mokslo ir verslo atstovus kuo aktyviau dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų finansavimo programose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ akceleravimo priemonę. Mokslininkams ir verslui sudaromos palankesnės sąlygos kryptingai siekti geresnių rezultatų: stiprinti „Europos horizonto“ paraiškų kokybę, užmegzti glaudesnius ryšius su tarptautine mokslo bendruomene, prisidėti prie Lietuvos mokslo tarptautiškumo ir konkurencingumo didinimo.

Mokslo ir studijų institucijos bei verslo įmonės kviečiamos dalyvauti programos „Europos horizontas“ veiklose ir gauti finansinę paramą, skirtą stiprinti įgūdžius rengti paraiškas programos kvietimams, taip pat finansuoti startinius projektus.

„Norime paskatinti Lietuvos mokslininkus ir verslą daugiau bendradarbiauti, aktyviau kurti ir dalyvauti tarptautiniuose projektuose, todėl kviečiame šias bendruomenes naudotis parama „Europos horizonto“ veikloms – tam skiriama net 40 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano.

Ypač padrąsinti naudotis parama norėtume tuos, kurie vis dar abejoja dėl savo galimybių ir pasiruošimo tokio lygio ES programai. Parama suteikia galimybę ne tik plačiau susipažinti su „Europos horizonto“ reikalavimais, bet ir konsultuotis su ekspertais, remiantis jų pagalba rengti paraiškas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia du kvietimus Lietuvos pareiškėjams geriau pasiruošti programos „Europos horizontas“ veikloms.

Parama ir tyrėjams, ir verslo įmonėms

Mokslo ir verslo atstovai kviečiami pretenduoti dėl paramos rengti startinius MTEP projektus, galimybių studijas, kelrodžius, taip pat naudotis ekspertų konsultavimo paslaugomis.

Mokslo ir studijų institucijos bei mažos ir vidutinės įmonės gali gauti paramą su „Europos horizonto“ tematikomis susijusios krypties kelrodžiui parengti. Pareiškėjai, planuojantys dalyvauti „Europos horizonto“ kvietimuose, kelrodyje – strateginiame dokumente – išskiria savo tikslus ir siektinus rezultatus, pagrindinius etapus ir kitą esminę informaciją.

Dėl paramos rengiant startinius galimybių projektus, skirtus pasiruošti teikti paraišką pagal „Europos horizonto“ kvietimus, pasitikrinti MTEP idėją, pritraukti partnerius, taip pat gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos bei mažos ir vidutinės įmonės.

Individualios konsultavimo ar ekspertų paslaugos gali būti finansuojamos „Europos horizonto“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (EURATOM) projektų konsorciumo koordinatoriams ir partneriams iš Lietuvos. Mažoms ir vidutinėms įmonėms, turinčioms Europos Komisijos kvietimą teikti Europos inovacijų tarybos priemonės „EIC Accelerator“ kvietimo antro etapo ilgąją paraišką, numatyta papildoma parama įmonės inovacijų potencialo analizei rengti.

Paramos priemonei numatyta daugiau nei 7 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano bei valstybės biudžeto lėšų. Mokslo ir studijų institucijos bei verslo įmonės tam tikroms veikloms paraiškas gali teikti nuolat iki 2026 m. balandžio pabaigos.

Pagal antrąjį kvietimą Lietuvos mokslo taryba organizuos tikslines grupines konsultacijas, skirtas stiprinti Lietuvos pareiškėjų kompetencijas dalyvauti tarptautiniuose MTEPI projektuose. Į konsultacijas bus kviečiami aukščiausio tarptautinio lygio ekspertai, jose dalyvauti galės mokslo ir studijų institucijų, mažų ir vidutinių bei didelių įmonių atstovai.

Tam numatyta 726 tūkst. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano bei valstybės biudžeto lėšų.