Nepriklausomi ESBO ekspertai: priverstinis ukrainiečių vaikų perkėlimas ir deportavimas į Rusijos Federaciją gali būti kvalifikuojamas kaip nusikaltimas žmoniškumui

Nepriklausomi ESBO ekspertai: priverstinis ukrainiečių vaikų perkėlimas ir deportavimas į Rusijos Federaciją gali būti kvalifikuojamas kaip nusikaltimas žmoniškumui

Gegužės 4 dieną Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Nuolatinės tarybos posėdyje pristatyta Maskvos mechanizmo ataskaita dėl tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės pažeidimų ir piktnaudžiavimų, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, susijusių su Ukrainos vaikų prievartiniu perkėlimu ir (arba) deportacija į Rusijos Federaciją.

„Rusijos valdžios institucijos ne tik prievarta atiminėja ukrainiečių vaikus iš jų namų ir šeimų. Jos nuolat pažeidinėja perkeltųjų vaikų pagrindines teises, įskaitant teisę į saugumą ir gyvenimą šeimoje, siekia sunaikinti vaikų ukrainietišką identitetą ir tokiu būdu sukelti jiems sunkią emocinę ir psichologinę traumą“, – pabrėžė Lietuvos nuolatinis atstovas prie tarptautinių organizacijų Vienoje, ambasadorius Vaidotas Verba.

Ambasadorius pilnai pritarė ekspertų pateiktai išvadai, kad Rusijos valdžios institucijų praktika prievarta perkelti ir deportuoti ukrainiečių vaikus į laikinai okupuotas teritorijas ir į Rusijos Federacijos teritoriją gali būti kvalifikuojama kaip nusikaltimas žmoniškumui. Jis taip pat išreiškė Lietuvos tvirtą pasiryžimą imtis visų pastangų sugražinti vaikus namo ir patraukti Rusiją atsakomybėn už visus Ukrainoje įvykdytus žiaurumus.

Ataskaitoje, kurią parengė trys nepriklausomos ekspertės – prof. Veronika Bilkova, dr. Cecilie Hellestveit ir dr. Elīna Šteinerte, išsamiai išnagrinėti įvairūs Rusijos ginkluotųjų pajėgų okupuotose Ukrainos teritorijose vykdomo vaikų priverstinio perkėlimo ir deportacijos aspektai, taip pat įvertinti kiti žmogaus teisių pažeidimai, su kuriais susiduria į Rusijos Federaciją perkeltieji vaikai.

Viena iš ESBO žmogaus teisių dimensijos priemonių – Maskvos mechanizmas – inicijuotas siekiant įvertinti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įvykdytus po Rusijos invazijos į Ukrainą.

Maskvos mechanizmo ataskaitą galite rasti čia.