Paryžiuje surengta mokslo metų pradžios šventė

Paryžiuje surengta mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjo 10 d. Lietuvos ambasadoje Prancūzijoje surengta Paryžiaus lituanistinės mokyklos naujųjų mokslo metų pradžios šventė.

Sveikindamas gausiai susirinkusius mokinius ir jų tėvelius bei dėkodamas mokytojams už svarbų darbą, Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Nerijus Aleksiejūnas teigė: „Lituanistinė mokykla – pirmas žingsnis siekiant išlaikyti lietuviškumą vaikams užsienyje“. 

Renginio viešnia, Pop-Up knygų iliustratorė Elena Selena mažiesiems renginio dalyviams surengė nuotaikingas dirbtuves. Vyresnieji moksleiviai galėjo pademonstruoti savo žinias lietuvių kalbos diktante ir viktorinoje apie Lietuvą.

Daugiau informacijos apie prelato J. Petrošiaus lituanistinę mokyklą Paryžiuje ir Prancūzijos lietuvių bendruomenės (PrLB) veiklą galima rasti svetainėje http://lietuviai.fr.