Pasirašytas Lietuvos ir Taivano memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Pasirašytas Lietuvos ir Taivano memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Žemės ūkio viceministro Vytenio Tomkaus vizito Taivane metu birželio 16 d. pasirašytas Savitarpio supratimo memorandumas dėl Lietuvos ir Taivano bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. Lietuva tapo penktąja Europos Sąjungos šalimi, pasirašiusia su Taivanu šį memorandumą.

„Šis memorandumas leis toliau sparčiai plėtoti strateginę partnerystę ne tik eksporto skatinimo, bet ir kitose svarbiose žemės ūkio sektoriaus srityse, ypač perimant ir taikant Taivano inovacijų ir technologinę pažangą“, – sako žemės ūkio viceministras V. Tomkus, kartu su Taivano Žemės ūkio tarybos viceministre Wen-Jane Tu dalyvavęs pasirašymo ceremonijoje.

Susitarimą pasirašė Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atstovas Eric Huang ir Lietuvos prekybos atstovybės Taivane atstovas Paulius Lukauskas.

Memorandumu susitarimo šalys įsipareigojo sukurti bendrą žemės ūkio dialogo platformą, kurioje šalių atstovai galės aptarti žemės ūkio politikos, inovacijų technologijų, rinkos atvėrimo ir prekybos palengvinimo klausimus.

Šalys siekia sparčiai stiprinti dvišalį bendradarbiavimą žemės ūkio srityje

Prieš Memorandumo pasirašymą Taipėjuje įvyko pirmasis Lietuvos ir Taivano Žemės ūkio darbo grupės posėdis, kuriam pirmininkavo viceministrė Wen-Jane Tu ir Lietuvos žemės ūkio viceministras Vytenis Tomkus.

Aptartos strategijos, kurias šalys įgyvendina siekdamos sumažinti žemės ūkio anglies dioksido emisijos kiekį. Taip pat buvo pasiekti susitarimai dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės stiprinimo žemės ūkio maisto pramonės srityje, inovatyvių žemės technologijų integracijos bei dvišalės žemės ūkio prekybos skatinimo iniciatyvų, Lietuvos žinomumo didinimo Taivane veiklų.

Didelis dėmesys skirtas Lietuvos eksportuotojų Taivano rinkoje patiriamiems iššūkiams. Sutarta, kad Lietuvos ir Taivano atsakingosios institucijos aktyviau bendradarbiaus, kad kiaušinių produktų ir paukštienos eksporto leidimai, kurių tikimasi jau šių metų rudenį, būtų gauti kuo greičiau.

Abi šalys įsipareigojo skatinti bendradarbiavimą ekologinio žemės ūkio srityje. Svarbus dėmesys skirtas technologijų ir inovacijų pažangos klausimams, universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimui, apsibrėžtos pirminės galimo bendradarbiavimo temos (pvz. neariminė žemdirbystė, gyvūnų ligų tyrimai ir kt.).

Vizito Taivane metu viceministro vadovaujama Lietuvos delegacija taip pat susitiko su šios šalies Arbatos tyrimų centro atstovais ir  Žemės ūkio technologijų tyrimų instituto mokslininkais.