Patvirtinta: papildomi balai už prioritetines mokymų temas

Patvirtinta: papildomi balai už prioritetines mokymų temas

Nuo rugsėjo 1-osios teiksiantys paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę  priemonę „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ mokymo programas galės rengti pagal 20 mokymų temų. Už programas pagal 14 prioritetinių temų bus skiriami papildomi atrankos balai. Vienai temai galės būti parengtos ir kelios mokymo programos.

2023 m. kvietimui pagal  SP intervencinę  priemonę „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ skirta 800 tūkst. Eur. Vienam projektui numatyta skirti 150 tūkst. Eur.

Mokymai taip pat galės būti organizuojami pagal šias teisės aktuose numatytas mokymo programas: „Ūkininkavimo pradmenų“, „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų“, „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo“, „Ūkinių, išskyrus arklinių šeimos, gyvūnų ženklinimo ir registravimo“, „Šviežių vaisių ir daržovių kokybės vertinimo reikalavimų“.

Žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto patvirtintos temos yra čia.