Patvirtintas nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo tvarkos aprašas

Patvirtintas nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo tvarkos aprašas

Jau patvirtinas nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas. Taip pat patvirtintas nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašas ir nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliami reikalavimai.

Pernai liepos 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos sporto įstatymo pakeitimas nustatė naują Fizinio aktyvumo finansavimo modelį: fizinis aktyvumas ir sporto bazių pagerinimas valstybės biudžeto lėšomis bus finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, skiriant lėšas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams ir sporto bazių pagerinimo projektams.

Kvietimo data

Numatoma, kad kvietimą teikti nacionalines fizinio aktyvumo programų paraiškas Nacionalinė sporto agentūra skelbs šįmet liepą interneto svetainėje www.ltusportas.lt. Kartu su kvietimu bus paskelbtas ir skiriamas valstybės biudžeto lėšų dydis.

Kita aktuali informacija

Šiais metais konkursas skelbiamas įgyvendinti nacionalines fizinio aktyvumo programas, skirtas mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius, masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti ir sportinio švietimo plėtotei. 

Nacionalines fizinio aktyvumo programas įgyvendinti ir paraiškas teikti gali Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos. Nacionalinės fizinio aktyvumo programos įgyvendinimo laikotarpis – 4 metai. 

Paraiškos bus teikiamos elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir programų administravimo sistemoje https://sistema.srf.lt/. Paraiškų teikimo terminas – ne trumpesnis nei 20 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos.

Planuojantiems teikti paraiškas Nacionalinė sporto agentūra pateiks visą reikalingą metodinę informaciją: supažindins pareiškėjus su kvietimo informacija, pristatys nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamus reikalavimus ir paraiškų pildymo ypatumus bei atrankos eigą.

 

Nacionalinės sporto agentūros informacija