Darbą pradeda naujas „Diemedžio“ ugdymo centro vadovas

Darbą pradeda naujas „Diemedžio“ ugdymo centro vadovas

Asm. archyvo nuotr. Spalio 31 d. darbą pradeda konkurso būdu išrinktas 5 metų kadencijai paskirtas „Diemedžio“ ugdymo centro direktorius Mindaugas Nogaitis.

Mokytojas turi 26 metų pedagoginio darbo patirtį, sukauptą „Diemedžio“ ugdymo centre. Jis taip pat daugiau kaip 2 metus ėjo „Diemedžio“ ugdymo centro tarybos pirmininko pareigas.

„Sieksiu, kad prie Centro tobulėjimo, turimų ir būsimų partnerysčių plėtojimo prisidėtų kiekvienas bendruomenės narys, kad mes, ir kaip bendruomenė, ir kaip specialistai, kiekvienas asmeniškai nesustotume mokytis. „Diemedžio“ centrui pavesti svarbūs tikslai, tad sieksiu jų vadovaudamasis pasidalytosios ir tvarios lyderystės principais“, – sako M. Nogaitis.

Mindaugas Nogaitis domisi menų terapijų metodų panaudojimo galimybėmis, siekiant teigiamų vaikų ir paauglių elgesio, bendravimo pokyčių, šia tema yra parengęs publikacijų, pristatęs savo įžvalgas ir patirtis konferencijose. Taip pat yra parengęs publikacijų apie vaikų pyktį, alternatyvas bausmėms, elgesio sutrikimus, švietimo ir mokymosi pagalbos organizavimo ypatumus.

„Diemedžio“ ugdymo centras yra pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras, skirtas elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. Centras įsikūręs Šilutės rajone, Švėkšnoje. Dabar jame ugdomi apie 30 mokinių.

Vienas pagrindinių Centrui keliamų uždavinių – kurti mokinių ugdymosi poreikius atliepiančią mokymo(si) aplinką ir individualiai pritaikytą ugdymo turinį, teikti kokybišką pagrindinį ugdymą, tenkinti saviraiškos poreikius. Centre ugdomi vaikai mokosi pažinti save ir valdyti emocijas, jiems teikiama švietimo pagalba ir reabilitacijos paslaugos, padedama pasirengti mokytis bendrosiose mokyklose.

Kitas labai svarbus Centro uždavinys – kaupti ir skleisti mokinių, turinčių elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, ugdymo inovacijas, konsultuoti kitus mokinius, turinčius šių sutrikimų, teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą jų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams ar globėjams.