Per pirmuosius KURSUOK gyvavimo mėnesius mokymus baigė daugiau nei 2 tūkstančiai suaugusiųjų

Per pirmuosius KURSUOK gyvavimo mėnesius mokymus baigė daugiau nei 2 tūkstančiai suaugusiųjų

Šių metų sausį atidarytos internetinės suaugusiųjų švietimo platformos KURSUOK paslaugomis pasinaudojo ir įvairius mokymus jau baigė daugiau nei 2 tūkst.  žmonių. Šiuo metu į mokymus užsiregistravę beveik tūkstantis suaugusiųjų. Visi jie gauna valstybės finansavimą mokymuisi.

„Nors programų asortimentas plečiasi, vis dar išlieka didelis skaitmenines kompetencijas tobulinančių programų poreikis. Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas – viena prioritetinių sričių, kuriai valstybė skiria didžiausią dalį finansavimo. Labai kviečiame mokymų teikėjus aktyviai siūlyti šios srities programas“, – sako viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Skaitmeninė kompetencija apima atsakingą skaitmeninių technologijų naudojimą, jų išmanymą. Taip pat lavinamas gebėjimas saugiai ir kritiškai naudotis įvairia informacija ir duomenimis, žiniasklaidos priemonėmis, kurti skaitmeninį turinį (įskaitant programavimą), išmanyti su intelektine nuosavybe susijusius klausimus ir kt.

Iš daugiau nei dviejų tūkstančių žmonių, kurie jau baigė įvairius mokymus, skaitmenines kompetencijas gilino 395 besimokantieji.  

Šiuo metu platformoje galima rinktis iš daugiau nei 70 mokymo programų. Populiariausios programos – psichologinės krypties, verslumo, skaitmeninių ir kitų paslaugų mokymai.  

KURSUOK – tai pirma vieno langelio principu veikianti suaugusiųjų švietimo platforma Lietuvoje, kurioje galima mokytis, tobulinti kompetencijas ir gauti valstybės finansavimą pagal valstybės prioritetines sritis.

Prioritetinėmis laikomos mokymo programos, skirtos tobulinti suaugusiųjų skaitmenines, raštingumo, daugiakalbystės, matematines, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, asmenines, socialines, mokymosi mokytis, pilietiškumo, verslumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijas.

Šias programas pasirinkusiems suaugusiesiems numatytas mokymosi krepšelis, siekiantis 500 eurų. Juo pasinaudoti gali 18–65 metų dirbantys asmenys, jau įgiję kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą. KURSUOK platforma atvira ir užsieniečiams, gyvenantiems Lietuvoje.

Iki 2030 m. KURSUOK platformai numatyta iš viso 66 mln. eurų iš Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano bei Europos socialinio fondo lėšų. Tai sudarys sąlygas daugiau nei 100 tūkst. asmenų dalyvauti kompetencijų plėtojimo programose.