Pradedama vietos veiklos grupių parengtų vietos plėtros strategijų atranka

Pradedama vietos veiklos grupių parengtų vietos plėtros strategijų atranka

Žemės ūkio ministerijoje įvykusiame pirmajame Vietos plėtros strategijų pagal bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą (LEADER) atrankos komiteto posėdyje buvo pateiktos tvirtinti pirmosios penkios vietos veiklos grupių (VVG) parengtos vietos plėtros strategijos. Trims strategijoms pritarta, dvi – grąžintos taisyti. Iki lapkričio mėnesio pabaigos komitetas turės priimti sprendimus dėl visų 49-ių strategijų, kurios buvo pateiktos Nacionalinei mokėjimo agentūrai. 
Anksčiau strategijos buvo rengiamos ir įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER programa“. Šiemet startavusiame Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane taip pat numatyta finansuoti vietos plėtros strategijas, kuriomis siekiama tenkinti vietos poreikius. Visos strategijos parengtos pagal principą „iš apačios į viršų“.
Strateginio plano priemonės „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra – LEADER“ tikslas – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektorius.
Naujuoju 2023–2027 m. laikotarpiu priemonei numatyta beveik 76,08 mln. Eur. Vidutinė vienos vietos plėtos strategijos suma siekia apie 1,5 mln. Eur. 
Strategijas patvirtinus, VVG pradės jas įgyvendinti. VVG skelbs kvietimus pagal strategijoje numatytas priemones,  teiks konsultacijas pareiškėjams, rinks vietos projektų paraiškas ir atrinks geriausius, kuriems skirs paramą. 
Pareiškėjais galės būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą arba registruoti konkrečios VVG teritorijoje. Maksimali galima paramos suma vienam vietos projektui – iki 200 tūkst. Eur.