Pirmąją avansinių išmokų mokėjimo dieną ūkininkus pasieks beveik 56 mln. eurų

Pirmąją avansinių išmokų mokėjimo dieną ūkininkus pasieks beveik 56 mln. eurų

Šiandien ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius, bus išmokėti apie 55,7 mln. eurų. Tiesioginių išmokų avansus turėtų gauti  beveik 85 tūkst. pareiškėjų.

Tiesioginių išmokų avansas sudarys iki 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones – 85 proc. skirtos paramos sumos.

Ūkininkams, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti, nuo spalio 16 d. pradedamos mokėti:

 •  pagrindinė tiesioginė išmoka,
 •  šios susietosios paramos avansinės išmokos – susietoji parama už vaisius, uogas ir daržoves atvirame grunte, susietoji parama už baltyminių augalų auginimą, susietoji parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai,
 • avansinės išmokos pagal KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veiklas.

Nuo lapkričio 1 d. planuojama pradėti mokėti:

 •  avansines perskirstamosios pajamų paramos perskirstomosios pajamų paramos išmokas,
 • jaunojo ūkininko išmokas,
 • išmokas už pienines karves ir klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas – kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Augalų kaita“, veiklą Tarpiniai pasėliai (už įsėlį / posėlį), veiklą „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, veiklą „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, veiklą „Daugiamečių žolių juostos“, ekologinę sistemą „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ (už pievas),
 • avansines Ekologinio ūkininkavimo išmokas.

Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avansines išmokas išmokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., tačiau NMA siekia, kad avansai būtų išmokėti kuo greičiau.

Likusi išmokų dalis bus pradedama mokėti nuo gruodžio 1 d., taip pat bus pradėta mokėti parama pagal:

 • kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“,
 • ekologinę  sistemą „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“,
 • KPP  priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“,
 • KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas:
  • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“,
  • „Specifinių pievų tvarkymas“,
  • „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“,
  • „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“,
  • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“,
  • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“,
  • „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“,
  • „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą.

Apie avanso mokėjimo terminus galima sužinoti ir paskambinus NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paspaudus spausti „1“). Robotas pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.

Informaciją apie preliminarius įkainius galite rasti įsakyme „Dėl dalies išmokų už 2023 m. išmokėjimo avansu“, paspaudę šią nuorodą.