Privatizuojamos bendrovių „Šilutės veislininkystė“ ir „Šilutės polderiai“ akcijos

Privatizuojamos bendrovių „Šilutės veislininkystė“ ir „Šilutės polderiai“ akcijos

Lapkričio 27 d. viešo aukciono būdu bus parduodami bendrovių „Šilutės veislininkystė“ ir „Šilutės polderiai“ akcijų paketai.

Bendrovės UAB „Šilutės veislininkystė“ veikla – grynaveislių mėsinių galvijų vertinimas, mėsinių galvijų mišrūnų auginimas, veislių bulių, turinčių galvijų veislės pažymėjimus, pardavimas.  Bendrovės buveinė Armalėnų kaime, Šilutės rajone.

Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 614,6 tūkst. eurų, ilgalaikis turtas – 400,7 tūkst. eurų, 2023 m. 9 mėnesių apyvarta siekė 466,4 tūkst. eurų.

Bendrovė yra pateikusi paraišką gauti 300 tūkst. eurų Europos Sąjungos fondų paramos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal priemonę „Paramos investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. III)“.

Valstybei priklausantis 96,5 proc. UAB „Šilutės veislininkystė“ akcijų paketas parduodamas už 641 331 eurų pradinę kainą.

Bendrovės UAB „Šilutės polderiai“ veiklos kryptis – polderių sistemų aptarnavimas, kelių, pėsčiųjų takų, siurblinių, sausinamojo tinklo ir kitų hidrotechninių įrenginių priežiūra, remontas bei rekonstrukcija, kiti statybos rangos darbai. Bendrovė įsikūrusi Aukštumalės g. 5, Šilutėje.

Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 704,5 tūkst. eurų, ilgalaikis turtas – 536,2 tūkst. eurų, 2023 m. 8 mėnesių apyvarta siekė 2,02 mln. eurų.

Valstybei priklausantis UAB „Šilutės polderiai“ 81,02 proc. akcijų paketas parduodamas už 994 356 eurų pradinę kainą.

Abiejų įmonių dokumentų rinkinius (tiek popierinius, tiek elektroninius) galima įsigyti nuo lapkričio 14 d. Dokumentų rinkinyje pateikiama informacija apie įmonių veiklą, teikiamas paslaugas, valdomą turtą, finansinės apžvalgos analizė bei kita aktuali informacija. Dokumentų rinkinio pardavimo kaina 145 eurai.

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcionuose registravimas vyks lapkričio 23-27 dienomis, aukcionai numatyti – lapkričio 27 d. Laimėtojais bus pripažinti tie aukcionų dalyviai, kurie pasiūlys didžiausią kainą už akcijas. Gautos lėšos bus pervestos į valstybės biudžetą.

Vokus su paraiškomis dalyvauti aukcionuose pateikti gali tik asmenys, įsigiję dokumentų rinkinį pagal Informaciniame biuletenyje paskelbtą privatizavimo programą.