Rugsėjo 15-oji – paskutinė diena teikti paraiškas dalyvauti „Diemedžio“ ugdymo centro vadovo konkurse

Rugsėjo 15-oji – paskutinė diena teikti paraiškas dalyvauti „Diemedžio“ ugdymo centro vadovo konkurse

pexels.com nuotr. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ieško ambicingo ir iššūkius drąsiai priimančio lyderio (-ės) „Diemedžio“ ugdymo centro direktoriaus (-ės) pareigoms eiti. 

Rugsėjo 15-oji – paskutinė diena tiems, kurie turi vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą, pateikti paraišką dalyvauti konkurse. Pretendentai (-ės), kurie (-ios) neturėjo minėto vertinimo, paraišką dalyvauti konkurse turėjo pateikti iki š. m. birželio 21 d.

„Diemedžio“ ugdymo centras yra pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras, skirtas elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. Centras įsikūręs Šilutės rajone, Švėkšnoje. Dabar jame ugdomi apie 30 mokinių. 

Pagrindinis Centrui keliamas uždavinys – kurti mokinių ugdymosi poreikius atliepiančią mokymo(si) aplinką ir individualiai pritaikytą ugdymo turinį, teikti kokybišką pagrindinį ugdymą, tenkinti saviraiškos poreikius. Centre ugdomi vaikai mokosi pažinti save ir valdyti emocijas, jiems teikiama švietimo pagalba ir reabilitacijos paslaugos, padedama pasirengti mokytis bendrosiose mokyklose. 

Kitas Centrui keliamas uždavinys – kaupti ir skleisti mokinių, turinčių elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, ugdymo inovacijas, konsultuoti kitus mokinius, turinčius šių sutrikimų, teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą jų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams ar globėjams. 

„Diemedžio“ ugdymo centras vadovas (ė) turės galimybę diegti pažangias sutrikimų turinčių mokinių ugdymo praktikas, bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis ir pasisemti jų patirties, tobulinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokymosi galimybes, tobulinti Centro veiklos stebėseną ir duomenimis grįstų sprendimų priėmimą. 

Į vadovo (ės) pareigas bus priimama 5 metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams. Vadovo (ės) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo mokykloje ugdomų mokinių skaičiaus, veiklos sudėtingumo ir konkretaus asmens pedagoginio darbo stažo, sieks nuo daugiau nei 2700 eurų iki 3600 eurų neatskaičius mokesčių.

Kandidatams keliami reikalavimai turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą, vadovaujamojo darbo patirties, būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, ir kt. Išsami informacija pretendentams čia. 

Kandidatų dokumentų laukiama elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai adresu A. Volano g. 2, 01124 Vilnius.