Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste Baltijos vastybės pabrėžė Traptautinio Teisingumo Teismo vaidmenį užtikrinant teisingumą, pasaulio stabilumą bei taiką

Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste Baltijos vastybės pabrėžė Traptautinio Teisingumo Teismo vaidmenį užtikrinant teisingumą, pasaulio stabilumą bei taiką

Lapkričio 3 dieną Niujorke Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos plenariniame posėdyje, kuriame buvo svarstoma Tarptautinio Teisingumo Teismo ataskaita, Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose ambasadorius Rytis Paulauskas, pasisakė trijų Baltijos valstybių vardu, pabrėždamas tvirtą paramą Teismo veiklai.

„Mes išliekame įsitikinę, kad Teismas ir toliau turi sėkmingai vykdyti savo esminį įgaliojimą užtikrinant teisingumą, stabilumą bei taiką pasaulyje. Rusijos agresija prieš Ukrainą itin aiškiai parodo Teismo būtinybę vykdyti savo mandatą. Baltijos valstybės ryžtingai remia visas iniciatyvas dėl Saugumo Tarybos reformos, siekiant apriboti nuolatinių narių veto teisės naudojimą, ypač, kai tai susiję su tarptautinės taikos ir saugumo išsaugojimu ir atkūrimu.“