Seimas ratifikavo konvenciją dėl manipuliavimo sporto varžybomis

Seimas ratifikavo konvenciją dėl manipuliavimo sporto varžybomis

2024-06-06

Seimas ratifikavo Europos Tarybos konvenciją dėl manipuliavimo sporto varžybomis, prisijungdamas prie Europos ir pasaulio kovos su manipuliavimu sporto varžybomis.

Ratifikavusi Konvenciją, Lietuva teisiškai užbaigė tarptautinio dokumento integravimą į nacionalinę teisę ir deklaravo siekį kovoti su sporto vientisumo ir nenuspėjamumo grėsmėmis. Taip bus užtikrintas efektyvesnis bendradarbiavimas tarptautiniu mastu su organizacijomis, veikiančiomis kovoje su manipuliavimu sporto varžybomis srityje, bei nacionaliniu lygiu tarp suinteresuotų šalių – valstybių institucijų, sporto organizacijų ir lažybų iš sporto organizatorių, siekiant vykdyti prevencinę veiklą dėl manipuliavimo sporto varžybomis.

Europos Tarybos konvencija dėl manipuliavimo sporto varžybomis, arba Makolino konvencija, yra pirmasis tarptautinis dokumentas, skirtas reglamentuoti manipuliacijoms sporte. Dokumente daugiausia dėmesio skiriama tarptautinio bendradarbiavimo ir prevencijos priemonėms, rizikos įvertinimui ir valdymui, keitimuisi informacija, asmens duomenų apsaugai, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, atsakomybės (baudžiamosios ir administracinės) nustatymui.

Lietuvos antidopingo agentūra vykdys Konvencijoje nustatytas kovos su manipuliavimo sporto varžybomis koordinatoriaus funkcijas: prevencines informavimo, švietimo veiklas, rengs rekomendacinius ir pavyzdinius dokumentus sporto šakų federacijoms, prireikus padės sporto organizacijoms atlikti vidinius tyrimus dėl galimų manipuliavimo sporto varžybomis atvejų, vykdys tarptautinį bendradarbiavimą. Didžiausias dėmesys bus skiriamas informacijos rinkimui, analizei, tvarkymui ir operatyviam perdavimui suinteresuotoms šalims (sporto organizacijoms, teisėsaugos institucijoms ir kt.).