Seimas priėmė patobulintą Vietos savivaldos įstatymą

Seimas priėmė patobulintą Vietos savivaldos įstatymą

2024-06-06

Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtoms Vietos savivaldos įstatymo pataisoms. Vietos savivaldos įstatymas patobulintas reaguojant į išaiškėjusius teisinio reglamentavimo trūkumus ir naujo vietos savivaldos modelio taikymo problemas.

„Įstatymo pakeitimai leis efektyviau įgyvendinti vietos savivaldos modelį. Į praktikoje išaiškėjusias problemas pažiūrėjome atsakingai, jas spręsdami aktyviai bendradarbiavome su savivalda. Tikimės, jog aiškiau apibrėžus savivaldybės institucijų funkcijas, darbas savivaldybėse taps labiau subalansuotas vyks sklandžiau“, – teigia vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė.

Pataisomis patikslintos mero funkcijos, išspręsti savivaldybės tarybos veiklos, mero darbo santykių, jo pavadavimo, vicemerų skyrimo klausimai. Taip pat išplėstos savivaldybės Kontrolės komiteto funkcijos, sudarytos prielaidos didesniam savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų nepriklausomumui, įstatymo nuostatos suderintos su kitais įstatymais.

Naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymas įsigaliojo 2023 m. balandžio 1 d. Įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija yra savivaldybės taryba, o vykdomoji institucija – savivaldybės meras. Pagal naująjį vietos savivaldos modelį, meras nėra savivaldybės tarybos narys, t. y. šios dvi institucijos yra atskirtos.