ŠMSM primena apie „Diemedžio“ ugdymo centro vadovo konkursą: kam reikėtų suskubti

ŠMSM primena apie „Diemedžio“ ugdymo centro vadovo konkursą: kam reikėtų suskubti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą „Diemedžio“ ugdymo centro direktoriaus (-ės) pareigoms eiti. Birželio 21-oji – paskutinė diena neturintiesiems vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo pateikti paraišką dalyvauti konkurse. Kompetencijų vertinimą turintys (-čios) pretendentai (-ės) tai padaryti gali iki š. m. rugsėjo 15 d.

„Diemedžio“ ugdymo centras yra pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras, skirtas elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. 

„Diemedžio“ ugdymo centro vadovo ar vadovės laukia labai atsakingas ir svarbus darbas. Ieškome ambicingo ir iššūkius drąsiai priimančio lyderio, kuris prisidėtų prie švietimo kokybės gerinimo elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. Per pagarbą, pasitikėjimą, pripažįstant kiekvieno mokinio galias, teikiant švietimo pagalbą galima padėti kiekvienam mokiniui ugdytis, patirti mokymosi sėkmę, socializuotis“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. 

„Diemedžio“ ugdymo centras įsikūręs Šilutės rajone, Švėkšnoje. Dabar jame ugdomi 30 mokinių. 

Pagrindinis Centrui keliamas uždavinys -kurti mokinių ugdymosi poreikius atliepiančią mokymo(si) aplinką ir individualiai pritaikytą ugdymo turinį, teikti kokybišką pagrindinį ugdymą, tenkinti saviraiškos poreikius. Centre ugdomi vaikai mokosi pažinti save ir valdyti emocijas, jiems teikiama švietimo pagalba ir reabilitacijos paslaugos, padedama pasirengti mokytis bendrosiose mokyklose. 

Dar vienas Centrui keliamas uždavinys – kaupti ir skleisti mokinių, turinčių elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, ugdymo inovacijas, konsultuoti kitus mokinius, turinčius šių sutrikimų, teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą jų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams ar globėjams. 

„Diemedžio“ ugdymo centras vadovas (ė) turės galimybę diegti pažangias sutrikimų turinčių mokinių ugdymo praktikas, bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis ir pasisemti jų patirties, tobulinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokymosi galimybes, tobulinti Centro veiklos stebėseną ir duomenimis grįstų sprendimų priėmimą. 

Į vadovo (ės) pareigas bus priimama 5 metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams. Vadovo (ės) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo mokykloje ugdomų mokinių skaičiaus, veiklos sudėtingumo ir konkretaus asmens pedagoginio darbo stažo, sieks nuo daugiau nei 2700 eurų iki 3600 eurų neatskaičius mokesčių.

Kandidatams keliami reikalavimai turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą, vadovaujamojo darbo patirties, būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, ir kt. Išsami informacija pretendentams čia.

Kandidatų dokumentų laukiama elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai adresu A. Volano g. 2, 01124 Vilnius.