Steigiamas Sporto registras padės priimti išsamiais duomenimis grįstus sprendimus sporto politikoje

Steigiamas Sporto registras padės priimti išsamiais duomenimis grįstus sprendimus sporto politikoje

Pexels.com nuotr. Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtam projektui steigti Sporto registrą. Tokios duomenų bazės įsteigimas sustiprins ir užtikrins duomenų analize grįstą sporto sistemos valdymą.

„Šiuo metu neturime galimybės šiuolaikinėmis analitinėmis priemonėmis sistemingai kaupti sporto srities duomenų, atlikti išsamią jų analizę ir remiantis ja priimti reikalingiausius sprendimus tiek aukšto meistriškumo sporto, tiek visuomenės fizinio aktyvumo srityje. Sporto registras sudarys sąlygas rinkti, sisteminti, analizuoti aktualius sporto srities duomenis ir atsižvelgiant į juos priimti sprendimus dėl sporto paslaugų prieinamumo ir įvairovės, kryptingai planuoti investicijas į sporto infrastuktūrą, sportininkų rengimą. Taigi aukšto meistriškumo sporto, fizinio aktyvumo plėtra taps tikslingesnė ir geriau atlieps sporto bendruomenės bei visuomenės poreikius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Įsteigti Sporto registrą yra numatyta Vyriausybės programoje, Sporto įstatyme, tokios duomenų bazės poreikį yra išreiškusi sporto bendruomenė, tai pažymėjo ir aukšto meistriškumo sporto valdymą analizavusi Valstybės kontrolė.

Sporto registre bus renkami aktualūs duomenys apie sporto organizacijas, sportininkų rengimą, trenerių, teisėjų, kitų sporto srities specialistų kvalifikaciją, sporto bazių pasiskirstymą, būklę ir joms skirtas investicijas, valstybės, savivaldybių skirtą skatinimą už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus. 

Skaitmenizavus ir susisteminus sporto srities duomenis, bus sukurta galimybė daug detaliau nei iki šiol analizuoti situaciją nacionaliniu, regioniniu ir savivaldos lygmeniu, taip pat sinergijoje su kitomis sritimis – švietimu, sveikatos apsauga, socialine apsauga. 

Sporto registro valdytoja bus ŠMSM, tvarkytoja – Nacionalinė sporto agentūra.

Sporto registro sukūrimo darbus atliks NSA. Programavimo darbai bus pradėti šįmet, planuojama, kad Sporto registras pradės funkcionuoti ir duomenys į jį bus pradėti vesti nuo 2024 m. liepos.