Strateginio plano naujovė – parama sumaniesiems kaimams kurti

Strateginio plano naujovė – parama sumaniesiems kaimams kurti

Jau kitų metų pavasarį startuos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinė priemonė „Sumanieji kaimai“, gerinsianti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse.  Šiuo metu Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė visuomenei derinti šios naujos priemonės įgyvendinimo taisykles.

Sumanus kaimas – tai modernus, iniciatyvus, orientuotas į pokyčius kaimas, gebantis pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis, atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms. Remiant sumaniųjų kaimų kūrimą, siekiama įtraukti pačius gyventojus į inovatyvias veiklas ir pažangius sprendimus, kurių pagrindinis tikslas – pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėje.

Ankstesniuoju 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu buvo remiami kaimo vietovių infrastruktūros gerinimo ir atnaujinimo projektai, o dabar bus fokusuojamasi į pažangių sprendimų pasirinkimą ir jų pritaikymą kaimo gyvenamojoje teritorijoje.  

Sumanių kaimų strategijos ir jų projektai bus įgyvendinami iniciatyvos „iš apačios į viršų“ principu. Strategijų iniciatorės ir plėtotojos vietos veiklos grupės į projektų įgyvendinimą įtrauks partnerius (fizinius ir juridinius asmenis, savivaldybes, mokslo ir mokymo įstaigas), kurie patys nuspręs, kokių inovatyvių veiklų, paslaugų ar priemonių labiausiai trūksta jų kaimo gyvenamojoje vietovėje ir imsis tai įgyvendinti. Visos šios atskiros projekto veiklos bus integruotos į bendrą sumanaus kaimo strategiją.

Vietos veiklos grupės parengta strategija turės apimti bent vieną sumanaus kaimo temą: vietos ekonomika; įtrauki vietos infrastruktūra ir paslaugos; sumanios vietos bendruomenės; aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimas.

Sumaniųjų kaimų projektuose galės būti pačios įvairiausios veiklos. Tai ir robotizuoti ūkiai, viešosios elektroninės paslaugos, kolektyvinių transporto priemonių naudojimas pagal kaimo gyventojų poreikius, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas ir daugybė kitų veiklų.

Sumanieji kaimai skatins partnerystę, tad vietos veiklos grupės galės jungtis kaip partnerės ir pretenduoti į dar didesnę paramą. Jeigu sumaniųjų kaimų strategiją įgyvendins viena vietos veiklos grupė, didžiausia paramos suma sieks iki 500 tūkst. eurų, jeigu dvi – iki  600 tūkst. eurų, o jeigu bendradarbiaus trys ir daugiau vietos veiklos grupių – iki 700 tūkst. eurų.

Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 200 tūkst. eurų. Finansuojama bus iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vykdomas viešųjų, socialinių paslaugų, viešųjų paslaugų perdavimo, socialinio verslo ar bendruomeninio verslo projektas; iki 80 proc. –  kai vykdomas veiklos projektas, kurio galutinis rezultatas nėra materialusis turtas; iki 65 proc. – kai vykdomas privatus verslo projektas.

Atrenkant pažangiausias sumanaus kaimo strategijas, laimės tos, kurios skatins partnerystę tiek tarp vietos veiklos grupių, tiek tarp skirtingų sektorių partnerių, taip pat bus skatinamas investuotojų, jaunimo, mokslo institucijų pritraukimas. Kiti prioritetai bus skiriami pažangiems aplinkosaugos, socialiniams, skaitmeniniams sprendimams.

Intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisykles galima rasti čia.