Su Europos prieglobsčio agentūra aptartas pasirengimas Migracijos pakto įgyvendinimui

Su Europos prieglobsčio agentūra aptartas pasirengimas Migracijos pakto įgyvendinimui

2024-06-06

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius Maltoje susitiko su Europos prieglobsčio agentūros (toliau – Agentūra) vykdančiąja direktore Nina Gregori ir aptarė klausimus, susijusius su Lietuvos pasirengimu įgyvendinti ES migracijos ir prieglobsčio paktą (toliau – Paktas), bei Agentūros teikiamą paramą valstybėms narėms šiame etape.

N. Gregori pristatė Agentūros vykdomą paramos veiklų planavimą ir peržiūrą, adaptuojant jas Pakto įgyvendinimui. Agentūra yra pasirengusi tolimesniam bendradarbiavimui su Lietuvos institucijomis ir pagalbos teikimui pagal poreikį. Nacionalinio plano, skirto Pakto įgyvendinimui, dalį sudarys Agentūros produktai, kurie bus parengti ir pateikti valstybėms narėms tolimesniam adaptavimui, atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus.  

Susitikimo metu aptartas ir solidarumo mechanizmo įgyvendinimas bei Agentūros pagalba Lietuvai steigiant naują Migrantų priėmimo agentūrą. Pažymėta, jog  tokios institucijos kūrimas yra reikalingas ir savalaikis.