Susitikimuose su PPO ir EBPO vadovybe viceministrė J. Neliupšienė pabrėžė būtinybę stiprinti taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką

Susitikimuose su PPO ir EBPO vadovybe viceministrė J. Neliupšienė pabrėžė būtinybę stiprinti taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką

Rugsėjo 8 dieną užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė susitiko su Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Generalinės direktorės pavaduotoja Angela Paolini Ellard bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Generalinio sekretoriaus pavaduotoja Fabrizia Lapecorella.

Susitikimo su A. Ellard metu viceministrė pabrėžė PPO reformos svarbą, siekiant išlaikyti efektyviai veikiančią pasaulinę prekybos sistemą. J. Neliupšienė išreiškė susirūpinimą dėl Kinijos taikomų ekonominio šantažo priemonių ir atkreipė A. Ellard dėmesį į būtinybę užtikrinti, jog PPO nariai laikytųsi bendrai sutartų prekybos taisyklių. Viceministrė taip pat aptarė Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmes ir vieningo tarptautinės bendruomenės atsako svarbą, užkertant kelią Rusijos agresijai.

„PPO reforma yra būtina siekiant stiprinti pasaulinės prekybos sistemos veikimą. Tai leistų efektyviau spręsti problemas, kylančias dėl ne-rinkos ekonomikų taikomų prekybą iškraipančių priemonių ir ekonominio šantažo apraiškų. Be to, matydami Rusijos karo prieš Ukrainą sukeltą maisto saugumo  krizę, privalome telkti tarptautinę bendruomenę stabdant Rusijos vykdomą agresiją“, – susitikime kalbėjo J. Neliupšienė.

Susitikime su F. Lapecorella viceministrė pabrėžė EBPO ekspertinės pagalbos Ukrainai svarbą, paremiant Ukrainos narystės Europos Sąjungoje siekį.

„Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą ir EBPO procesus vertiname kaip vienas kitą remiančius bei skatinančius Ukrainos reformas. EBPO parama Ukrainai svarbi ir dėl tarptautinio verslo pasitikėjimo didinimo bei investuotojų pritraukimo. Prie šio tikslo svariai turėtų prisidėti Lietuvos bei Lenkijos iniciatyva įsteigtas EBPO biuras Kyjive“, – pabrėžė J. Neliupšienė.

Viceministrė pažymėjo, jog EBPO turėtų išnaudoti savo globalią įtaką įtvirtinant bendras demokratines vertybes bei vakarietiškus standartus. Prie to prisidėtų EBPO bendradarbiavimo stiprinimas Indijos–Ramiojo vandenynų regione bei Pietų Kaukaze ir Vidurinėje Azijoje. J. Neliupšienė taip pat pakvietė EBPO aktyviai įsitraukti į ekspertinį darbą ekonominės prievartos tema. 

A. Ellard ir F. Lapecorella dalyvavo rugsėjo 7-8 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje Vilniaus ekonomikos konferencijoje.