Sveikiname su Pasauline nevyriausybinių organizacijų diena!

Sveikiname su Pasauline nevyriausybinių organizacijų diena!

NVO diena Sveikiname visas nevyriausybines organizacijas su Pasauline NVO diena! Jūsų darbas ir atsidavimas yra nepaprastai svarbus mūsų visuomenei. 

NVO, kaip stiprus valstybės partneris, kasdieniais darbais svariai prisideda kuriant geresnę Lietuvą. Jūsų veikla, patirtis ir žinios padeda gerinti žmonių gyvenimus ir sprendžia didžiausius iššūkius. NVO yra patikimas ir tvirtas partneris – tai ypatingai aiškiai atsiskleidžia, kai valstybei tenka įveikti nemenkus iššūkius. 

Vertiname NVO darbus ir siekiame, kad nevyriausybinės organizacijos nuolat stiprėtų. Ministerija, finansuodama NVO projektus, padeda organizacijoms teikti paslaugas pažeidžiamoms visuomenės grupėms, dalyvauti sprendimų priėmime, stiprinti savanorišką veiklą ir kurti tvarius santykius bendruomenėse. 2022 m. NVO veikloms buvo skirta 15,5 mln. eurų. 

Dėkojame už jūsų atsidavimą, energiją ir pastangas. Tariame nuoširdų ačiū visiems NVO nariams, savanoriams ir darbuotojams už jūsų svarbų darbą. Linkime jums sėkmės ir sveikatos tęsiant savo misiją.