Ūkininkai vėl galės kreiptis lengvatinių paskolų ūkiams modernizuoti

Ūkininkai vėl galės kreiptis lengvatinių paskolų ūkiams modernizuoti

Ūkininkai, bendrovės ar žemės ūkio kooperatyvai, norintys savo žemės ūkio valdas modernizuoti arba įgyvendinti tvarias investicijas, netrukus vėl galės gauti lengvatines paskolas.

Norėdami pasinaudoti šiomis paskolomis, žemės ūkio subjektai pirmiausia turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paraiškas paramai gauti pagal šias Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones: „Investicijos į žemės ūkio valdas” arba „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas”.

Paraiškos gauti paskolą investicijoms į žemės ūkio valdas teikiamos iki šių metų pabaigos, t. y.  iki gruodžio 29 d., o  investicijoms į tvarią veiklą  – nuo 2024 m. vasario 1 d. iki vasario 29 d.

Gavę NMA pažymą dėl tinkamumo gauti lengvatinę paskolą, ūkininkai galės kreiptis į nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) atrinktus finansų tarpininkus – bankus ir kredito unijas.

Tarpininkų atranką INVEGA skelbs gruodžio mėnesio pabaigoje. Kai juos atrinks, INVEGOS interneto svetainėje bus paskelbtas atskiras kvietimas žemės ūkio subjektams kreiptis dėl lengvatinių paskolų.

Šiomis lengvatinėmis paskolomis gali pasinaudoti 18 metų amžiaus sulaukę ūkininkai, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą; pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, superkantys ir realizuojantys tik savo narių valdose pagamintus, išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus, perdirbantys ir realizuojantys iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Veiklai, susijusiai su investicijomis į žemės ūkio valdas, siekiant remti jų modernizavimą, 2023–2027 metų laikotarpiui  skirta 30 mln. Eur lengvatinėms paskoloms teikti, o veiklai, susijusiai su tvariomis investicijomis į žemės ūkio valdas, siekiant skatinti tvarią žemės ūkio produktų gamybą, skirta 5 mln. Eur lengvatinėms paskoloms teikti.

Pareiškėjui gali būti suteikta viena paskola tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas ir viena paskola investicijoms į žemės ūkio valdas. Paskolos dydis pareiškėjui negali viršyti 200 tūkst. eurų.

 

Informacija apie lengvatines paskolas skelbiama INVEGOS interneto svetainėje.