Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentams – nauja galimybė gilinti žinias vystomojo bendradarbiavimo srityje

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentams – nauja galimybė gilinti žinias vystomojo bendradarbiavimo srityje

Nuo 2024 m. vasario Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI) siūlo naują pasirenkamąjį dalyką „Vystomasis bendradarbiavimas: partnerysčių kūrimo teorija ir praktika“ (angl. Development Cooperation: Theory and Practices of Building Partnerships).

Vystomasis bendradarbiavimas – dinamiška politikos formavimo ir įgyvendinimo sritis, apimanti platų interesų lauką: tai ir geopolitika, ir valstybių, tarptautinių, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus bendradarbiavimas sprendžiant skurdo mažinimo, klimato kaitos, žaliosios ir skaitmeninės transformacijos, demokratijos plėtros ir daugelį kitų iššūkių. Lietuvai aktyviai įsitraukiant į Ukrainos atstatymą, remiant šalių partnerių eurointegracijos siekius ir reformas, ši politikos sritis tampa itin reikšminga.

Naujo pasirenkamojo dalyko tikslas – supažindinti studentus su vystomojo bendradarbiavimo principais, naujausiomis tendencijomis, svarbiausiais veikėjais ir veiklos metodais, paskatinti kritiškai juos vertinti, be kita ko, remiantis ir Lietuvos patirtimi, interesais bei įdirbiu. Daug dėmesio bus skiriama praktikai, įgytos žinios taikomos sprendžiant realias vystomojo bendradarbiavimo užduotis, pavyzdžiui, rengiant projektų koncepcijas ar formuluojant duomenimis grįstas rekomendacijas sprendimų priėmėjams.

Kursas parengtas Vilniaus universitetui glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM), Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) ir kitais Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos dalyviais.

„Džiaugiamės, kad Užsienio reikalų ministerijos ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas įgyja naujų formų, atveria daugiau galimybių studentams ne tik teoriškai, bet ir iš praktinės pusės pažinti diplomatinės tarnybos įvairiapusiškumą, skirtingas veiklos sritis ir specifiką, gilinti žinias apie institucijas ir organizacijas, su kuriomis bendradarbiaudama Lietuva įgyvendina strateginius užsienio politikos uždavinius“, – sako URM kanclerė, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos pirmininkė Inga Černiuk.

Pasak kurso rengėjo ir vadovo Luko Ivanausko, rengiant medžiagą ir užduotis studentams, svarbiausias tikslas buvo padėti jiems susieti akademines žinias su realiomis politikos formavimo ir įgyvendinimo aktualijomis.

„Labai tikiuosi, kad kursas leis studentams įvairiapusiškai susipažinti su praktiniu tarptautinių partnerysčių kūrimo lauku ir sužadins jų smalsumą toliau domėtis šia tema“, – teigia Lukas Ivanauskas.

 L. Ivanauskas turi penkerių metų praktinio darbo vystomojo bendradarbiavimo srityje patirtį, aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant šios srities projektus.

Siekiant paskatinti studentus domėtis ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo įgyvendinimo programomis bei ateityje rinktis šį profesinį kelią, VU TSPMI ir CPVA 2022 m. pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą ir bendradarbiauja organizuodami atvirų durų dienas, dalijantis informacija apie praktikos galimybes CPVA bei supažindinant studentus su agentūros įgyvendinamomis tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklomis.

Vilniaus Universitetas ir URM bendradarbiavimo sutartį, stiprinančią VU akademinės bendruomenės ir URM dialogą, pasirašė 2021 m. URM prisideda prie studentų mainų vizitų, paskaitų ir diskusijų mokslinėse konferencijose VU organizavimo, patogesnio informacijos teikimo rengiant baigiamuosius darbus užsienio politikos temomis, kviečia VU mokslininkus dalyvauti konkursuose moksliniams tyrimams atlikti ir konsultacijoms teikti, plėtoja bendradarbiavimą ir kitose abipusę naudą sukuriančiose veiklose.