Valstybė rems lituanistikos dėstytojų stažuotes Lietuvoje ir užsienyje, studentų pažintinius vizitus

Valstybė rems lituanistikos dėstytojų stažuotes Lietuvoje ir užsienyje, studentų pažintinius vizitus

2024-03-05

Stiprinant lituanistinį švietimą, lituanistikos dėstytojams sudaromos platesnės galimybės stažuotis ir tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, lituanistikos studentams – dalyvauti pažintiniuose vizituose.

Tam skirtiems bendriems užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų projektams Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numato daugiau nei 350 tūkst. eurų. Lėšos padės įgyvendinti iš viso 20 projektų, bendradarbiaujant su Ukrainos, Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, Švedijos, Vengrijos, Sakartvelo, Indijos ir kitų šalių lituanistikos (baltistikos) centrais.

Dėstytojai iš Lietuvos galės lankytis lituanistikos (baltistikos) centruose užsienyje ir skaityti paskaitas, konsultuoti studentus, pristatyti naujausius lituanistikos mokslo tyrimus. Bus organizuojami ir užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų vizitai, stažuotės ir kvalifikacijos tobulinimui skirti renginiai Lietuvoje, o studentams – sudaromos galimybės atvykti į Lietuvą ir dalyvauti edukaciniuose pažintiniuose renginiuose, vasaros mokyklose.

Skatinant lituanistikos (baltistikos) centrų bendradarbiavimą tarpusavyje bei su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, planuojama rengti konferencijas, forumus, seminarus. Siekiant užtikrinti informacijos apie lituanistiką sklaidą, numatyta parama interneto portalui „Baltnexus“.

Šiuo metu pasaulyje yra apie 40 lituanistikos (baltistikos) centrų, kuriuose mokosi apie 1,4 tūkst. studentų, lietuvių kalbą ir kultūrą dėsto ir tiria apie 110 dėstytojų ir tyrėjų.

Centrai vykdo ne tik lituanistikos studijas, bet ir mokslinę veiklą, organizuoja mokslines ir metodines konferencijas, rengia ir leidžia leidinius, yra įsitraukę į įvairią kultūrinę veiklą.

Nuotr. VDU