Valstybės dienos proga valstybiniai apdovanojimai įteikti Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui nusipelniusiems žmonėms

Valstybės dienos proga valstybiniai apdovanojimai įteikti Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui nusipelniusiems žmonėms

J. Stacevičius / LRT. Liepos 6 d. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už jos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ordinais ir medaliais apdovanojo Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. 

Iš viso iškilmingoje ceremonijoje Prezidento rūmų Baltojoje salėje apdovanojimai įteikti 54 Lietuvai nusipelniusiems žmonėms, tarp jų – ir gausiam būriui mokslo, švietimo, sporto bendruomenės atstovų.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi apdovanotas Šarūnas Liekis – istorikas, politologas, profesorius, habilituotas daktaras už ilgametę mokslinę, pedagoginę, visuomeninę ir viešosios diplomatijos veiklą, didžiausią dėmesį skiriant tautinių mažumų problematikai ir žmogaus teisių apsaugai.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius įteiktas chemikui organikui, profesoriui emeritui, habilituotam daktarui Eugenijui Butkui. Jis apdovanotas už indėlį į Lietuvos mokslo sistemos nuoseklų bei ilgalaikį vystymą ir garsinimą pasaulyje.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio Kryžiumi apdovanoti: 

Vytautas Gudonis – psichologas, pedagogas, profesorius, habilituotas daktaras už aktyvią pedagoginę, mokslinę ir visuomeninę veiklą, už akademinę lyderystę edukologijos srityje ir iniciatyvas rengiant jaunuosius mokslininkus;

Genė Kirkienė – istorikė, docentė, humanitarinių mokslų daktarė už nuopelnus ir ilgametę veiklą puoselėjant Lietuvos ir Ukrainos bendrą istorinę atmintį, stiprinant Lietuvos ir Ukrainos kultūrinius ryšius;

Linas Kvizikevičius – archeologas, humanitarinių mokslų daktaras už nuopelnus randant ir ekshumuojant Pietų Lietuvos partizanų vado, pulkininko Juozo Vikaus-Kazimieraičio ir kitų partizanų bei jų rėmėjų palaikus, už Lietuvos partizanų, tremtinių ir kitų rezistentų atminimo puoselėjimą;

Sigitas Narbutas – literatūros istorikas, bibliografas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras už reikšmingus mokslinius senosios Lietuvos literatūros ir rašytinio paveldo, lietuvių kultūros asmenybių, lietuviškos knygos ir spaudos tyrinėjimus;

Albertas Skurvydas – sporto mokslininkas, profesorius, habilituotas daktaras už reikšmingus nuopelnus judesio, sporto ir sveikatingumo srityse;

Virgilijus Uloza – gydytojas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras už ilgametį reikšmingą indėlį į Lietuvos medicinos mokslą, už inovacijų diegimą ir jų tarptautinę sklaidą;

Zita Žebrauskienė – edukologijos mokslų daktarė už nuopelnus organizuojant senjorų švietimą, už įkvėpimą mokytis visą gyvenimą. 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi pagerbti:

Justina Kozakaitė – archeologė, humanitarinių mokslų daktarė už antropologinius tyrimus, padėjusius identifikuoti Laisvė Kovos Sąjūdžio gynybos pajėgų vadų, partizanų ir ryšininkų palaikus, prisidėjusius prie jų pagerbimo ir atminties įamžinimo;

Bernardas Šalna – technologijos mokslų daktaras už fonoskopinės ekspertizės sukūrimą Lietuvoje ir tolesnę mokslinę bei praktinę plėtrą;

Albertas Žalys – už nuopelnus Lietuvos valstybei atsakingai ir nepriekaištingai vykdant valstybės tarnybos pareigas, už reikšmingą indėlį kuriant į ateitį orientuotą Lietuvos mokslo ir studijų sistemą.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis įteiktas:

Algirdui Klimkevičiui – futbolo treneriui už ilgametį uolų ir sąžiningą darbą, už futbolo puoselėjimą ir plėtrą Lietuvoje;

Vasilijui Safronovui – istorikui, profesoriui, humanitarinių mokslų daktarui už atminimo kultūros ir atminimo politikos Baltijos jūros regione tyrinėjimą, už reikšmingus Kalipėdos miesto, Lietuvos ir Rytū Prūsijos istorijos tyrimus;

Astai Sakalienei – mokytojai ekspertei už pedagoginius nuopelnus, profesionalumą ir inovatyvius sprendimus, orientuotus į mokinių pažangą;

Ievai Petronytei-Urbonavičienei – politologei, socialinių mokslų daktarei už akademinių žinių bei tyrimų pritaikymą dirbant nevyriausybiniame sektoriuje, siekiant stiprios, atsakingos Lietuvos pilietinės visuomenės ir palankių sąlygų jai veikti.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanoti:

Larisa Lempertienė – žydų kultūros tyrėja, lektorė, humanitarinių mokslų daktarė už Europos žydų istorijos ir klasikinės raštijos tyrinėjimą, už Lietuvos žydų kultūros paveldo įamžinimą ir sklaidą pasaulyje;

Danas Sodaitis – atletas už paralimpinio sporto laimėjimus, už aktyvią veiklą reikšmingai prisidedant prie žmonių su negalia, sporto populiarinimo, paralimpinių vertybių sklaidos, įtraukties didinimo ir visuomenės požiūrio keitimo.