Viceministras M. Adomėnas politinėse konsultacijose su Uzbekistanu: Labai svarbu kovoti su sankcijų apėjimu, leidžiančiu Rusijai gauti jos karo pramonei reikalingus produktus

Viceministras M. Adomėnas politinėse konsultacijose su Uzbekistanu: Labai svarbu kovoti su sankcijų apėjimu, leidžiančiu Rusijai gauti jos karo pramonei reikalingus produktus

Birželio 21 dieną Vilniuje vyko dvišalės politinės konsultacijos tarp Lietuvos ir Uzbekistano Užsienio reikalų ministerijų. Lietuvos delegacijai vadovavęs užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas kvietė Uzbekistano užsienio reikalų ministro pavaduotoją Gairat Fazilov pasinaudoti Lietuvos patirtimi įgyvendinant reformas Uzbekistane, siūlė Lietuvos ekspertizę kovojant su dezinformacijos sklaida, taip pat pasisakė už abiejų šalių verslo struktūrų intensyvesnį tarpusavio bendradarbiavimą.

Atkreipęs dėmesį į neatitikimus abiejų valstybių pateiktoje importo ir eksporto statistikoje, viceministras M. Adomėnas pabrėžė abiejų šalių suinteresuotų institucijų, tokių kaip muitinės ir statistikos departamentų, glaudesnio bendradarbiavimo būtinybę. „Vakarų įvestos sankcijos prieš Rusiją prisideda siekiant visų bendro tikslo – Ukrainos pergalės, todėl labai svarbu kovoti su sankcijų apėjimu, tranzitu per trečiąsias šalis, leidžiančiu Rusijai gauti jos karo pramonei reikalingus produktus. Tam, kad Lietuvos ir Uzbekistano dvišalės prekybos netemdytų įtarinėjimai sankcijų apeidinėjimu, būtinas skaidrus suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas“, – teigė viceministras Adomėnas.  

Uzbekistano užsienio reikalų ministro pavaduotojas G. Fazilovas pažymėjo, kad Uzbekistanas vertina Lietuvą kaip patikimą ir artimą partnerę, yra suinteresuotas tolimesne dvišalių politinių ir ekonominių santykių plėtra, didesniu Europos Sąjungos buvimu Uzbekistane.

Konsultacijų metu aptarta Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, tarptautinių sankcijų Rusijos atžvilgiu įgyvendinimo klausimai.

Lietuvos pusė pasisakė už Europos Sąjungos ir Uzbekistano bendradarbiavimo stiprinimą kuo greičiau pasirašant ES–Uzbekistano Sustiprintos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Viceministras M. Adomėnas pasiūlė Uzbekistanui kartu įgyvendinti Europos Sąjungos „žaliosios pertvarkos“ projektus.

„Lietuva užsibrėžė ambicingus tikslus – iki 2030 metų elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių elektros šaltinių (AEI), dalį padidinti iki 45 procentų, o 2050 metų – iki 100 procentų, tad esame pasirengę pasidalinti teigiama patirtimi ir su Uzbekistanu, turinčiu didelį potencialą, ypač saulės energijos srityje“, – sakė viceministras M. Adomėnas.

Konsultacijų metu aptartas bendradarbiavimas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje. Viceministras M. Adomėnas pažymėjo Uzbekistano pažangą kovoje su vaikų darbu, moterų įgalinimo srityje, ragino dėti pastangas gerinti religijos, žodžio ir saviraiškos laisvę. Šiuo metu Uzbekistanas ir Lietuva yra JT Žmogaus teisių tarybos narės.