Viceministras E. Meilūnas: JAV lietuvių veikla ir parama Ukrainai yra gyvybiškai svarbios

Viceministras E. Meilūnas: JAV lietuvių veikla ir parama Ukrainai yra gyvybiškai svarbios

Gruodžio 9–13 dienomis užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas vieši Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). E. Meilūnas, lydimas Lietuvos ambasadorės JAV Audros Plepytės, vizitą pradėjo susitikimais Čikagoje su Lietuvos diasporos organizacijomis.

Pirmą savo viešnagės JAV dieną viceministras apsilankė Jaunimo centre ir jame įsikūrusioje Čikagos lietuvių mokykloje, bendravo su moksleiviais ir mokytojais apie lituanistinio švietimo galimybes. Vėliau vizitas persikėlė į Lemontą, kur E. Meilūnas aplankė Šiaurės Amerikos ateitininkų namus, Pasaulio lietuvių centrą, dalyvavo Maironio lituanistinės mokyklos kalėdinėje šventėje bei vyresniųjų klasių lietuvių kalbos ir istorijos pamokose, bendravo su palaimintojo J. Matulaičio misijos atstovais, apžiūrėjo lietuviško meno parodą galerijoje „Siela“, susitiko su lietuvių sporto komandomis.

Viceministras taip pat apsilankė Lituanistikos tyrimo ir studijų centre, kur susipažino su saugomais dokumentais, JAV lietuvių spauda, išeivijos archyvais, vėliau susitiko su „Rotary Club of Chicagoland Lithuanians“ klubo nariais.

Dienos pabaigoje E. Meilūnas dalyvavo Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ kalėdiniame koncerte. Sveikindamas susirinkusius koncerto dalyvius su artėjančiomis šventėmis, savo kalboje viceministras padėkojo JAV lietuviams už nuolatinę paramą kovojančiai Ukrainai, pabrėždamas, kad dėl didėjančio „karo nuovargio“ ir pasaulio dėmesio naujoms geopolitinėms krizėms, JAV lietuvių parama Ukrainai išlieka kritiškai svarbi.

„Raginu išlikti aktyviais ir įkvėpti aplinkinius prisidėti ir toliau telkiant paramą Ukrainai, bendradarbiauti ir stiprinti ryšius su Ukrainos diaspora. Ukrainos pergalė yra gyvybiškai svarbi siekiant užtikrinti Lietuvos, Europos bei viso pasaulio saugumą“, – kalbą užbaigė viceministras.

Sekmadienį, gruodžio 10 d., E. Meilūnas davė interviu Čikagos lietuvių žurnalui „Draugas“, vėliau kartu su Lietuvos ambasadore JAV A. Plepyte, JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininku A. Urbonavičiumi bei LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos ko-pirmininku J. Bružu dalyvavo viešoje diskusijoje, kurioje ypatingas dėmesys buvo skiriamas referendumo dėl pilietybės išsaugojimo klausimui. E. Meilūnas taip pat susitiko su Lemonto ir JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos nariais ir padėkojo JAV lietuvių bendruomenei už jos ilgametę prasmingą veiklą bei indėlį puoselėjant lietuvybę, garsinant Lietuvos vardą JAV, teikiant nuolatinę paramą Lietuvai siekiant nepriklausomybės, įsijungiant į tarptautines organizacijas bei stiprinant Lietuvos demokratines vertybes. Susitikimų metu taip pat aptartas JAV lietuvių bendruomenės vaidmuo prisidedant prie Lietuvos ekonominio augimo, lietuviškojo ugdymo lietuvių bendruomenėje svarba, jaunosios lyderių kartos ugdymo, tvaraus diasporos organizacijų veiklos tęstinumo užtikrinimo klausimai.

Viceministras lietuvių bendruomenės nariams palinkėjo tolesnio glaudaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos institucijų ir diasporos organizacijų, siekiant įgyvendinti svarbiausius įvykius 2024-aisiais metais: NATO viršūnių susitikimą Vašingtone, referendumą dėl pilietybės išsaugojimo, lietuviško švietimo tolesnį stiprinimą, sąlygų sugrįžimui į Lietuvą sudarymą ir plėtrą.