Vieningas sankcijų įgyvendinimas – antrojo Pasienio valstybių susitikimo Vilniuje dalyvių dėmesio centre

2023 m. spalio 23 d. Vilniuje įvyko antrasis Pasienio valstybių atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos ir Suomijos (toliau – Pasienio valstybių) užsienio reikalų ministerijų ir muitinių bei Europos kovos su sukčiavimu tarnybos pareigūnai. 

Susitikime aktyviai dalintasi informacija apie prekybos būdus, prekių tiekimo grandines ir schemas, taikomas siekiant apeiti sankcijas, taip pat aptartas poreikis operatyviai keistis duomenimis, didinti viešojo ir privačiojo sektorių informuotumą, nemažinti sankcijų naštos Rusijai ir jos sąjungininkėms – Baltarusijai ir Iranui. Susitikimo dalyviai pabrėžė svarbą bendrų regioninių veiksmų, kurių tikslas – šalinti bet kokias likusias ar atsirandančias sankcijų nustatymo ir įgyvendinimo spragas, mažinančias sankcijų poveikio veiksmingumą.

Pasienio valstybių atstovai sutarė imtis konkrečių priemonių stiprinti vieningą regioninį sankcijų įgyvendinimą. Tai vienas iš svarbiausių prioritetų siekiant, kad sankcijos būtų įgyvendinamos veiksmingai, o Rusijos galimybės tęsti karinę agresiją prieš Ukrainą būtų visais būdais ribojamos. Tam tikslui Pasienio valstybės ir toliau bendradarbiaus vienodų muitinės patikros procedūrų nustatymo klausimais, derins leidimų atitinkamose srityse išdavimo taisykles, užtikrins reguliarų keitimąsi informacija ir gerąja patirtimi.

Pirmasis Pasienio valstybių susitikimas vyko 2023 m. gegužės mėnesį Helsinkyje. Daugiau informacijos apie pirmąjį susitikimą galite rasti čia.