Užsienio reikalų ministerijoje lankėsi lietuvių išeivijos studentų stažuotės dalyviai

Užsienio reikalų ministerijoje lankėsi lietuvių išeivijos studentų stažuotės dalyviai

Birželio 29 dieną užsienio reikalų viceministras Jonas Survila susitiko su jaunaisiais Lietuvos diasporos atstovais iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados, dalyvaujančiais Lietuvių išeivijos studentų stažuotės programoje.

Susitikimo metu programos dalyviams buvo pristatyti Lietuvos diasporos politikos strateginiai tikslai – stiprinti ir plėsti valstybės ir diasporos ryšį, dialogą bei partnerystę, siekiant skatinti tautinės tapatybės ir lietuvybės užsienyje išsaugojimą ir puoselėjimą, sudaryti sąlygas aktyvesniam diasporos dalyvavimui Lietuvos gyvenime bei grįžimui į Lietuvą

„Didžiuojamės jumis – jaunaisias Lietuvos ambasadoriais, gerbiančiais savo šaknis, puoselėjančiais lietuvybę ir stiprinančiais ryšį su Lietuva“, – sveikindamas stažuotės dalyvius sakė viceministras.

Viceministras J. Survila susitikimo dalyviams taip pat pristatė Lietuvos užsienio politikos aktualijas, atsakė į gausius jaunuolių klausimus apie situaciją Ukrainoje ir būsimą NATO viršūnių susitikimą Vilniuje.

Susitikimo dalyviai buvo raginami ir toliau tęsti pažintį su Lietuva, dalyvauti įvairiose diasporos jaunimui skirtose stažuočių ir pažintinėse programose bei apsvarstyti karjeros galimybes Lietuvoje.  

Lietuvių išeivijos studentų stažuotė (LISS) – tai nuo 2009 m. vykdoma stažuočių programa, kurią organizuoja JAV lietuvių bendruomenė. Programa suteikia galimybę JAV ir Kanadoje gyvenantiems lietuvių kilmės studentams atlikti stažuotes Lietuvoje bei pažinti modernią Lietuvą, atrasti savo tautinį identitetą, sustiprinti ryšius su Lietuva. 5 savaites į Lietuvą atvykę lietuvių kilmės jaunuoliai stažuojasi pagal savo pasirinktas profesijas, tobulina lietuvių kalbos žinias, susipažįsta su Lietuvos kasdieniu ir kultūriniu gyvenimu.