Vyriausybei teikiamos patikslintos įstatymo nuostatos dėl migrantų sulaikymo ir apgyvendinimo

Vyriausybei teikiamos patikslintos įstatymo nuostatos dėl migrantų sulaikymo ir apgyvendinimo

Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės įsakymu sudaryta darbo grupė parengė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (UTPĮ) projektą, kuriame patikslintos Konstitucinio Teismo nutarimu šalies Konstitucijai prieštaraujančiomis pripažintos šio įstatymo nuostatos.

Įstatymo projekte aiškiai nustatoma apgyvendinimo sprendimą priimanti institucija – dėl prieglobsčio prašytojų sprendimą priima Migracijos departamentas, dėl neteisėtų migrantų – Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Taip pat numatytas individualus kiekvieno prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo atvejo įvertinimas – bus vertinama, ar nėra aplinkybių, dėl kurių prieglobsčio prašymas vertinamas kaip nepagrįstas ar nepriimtinas, taip pat ar nėra su prieglobsčio prašytojo amžiumi, sveikatos būkle, šeimine padėtimi susijusių ar kitų individualių aplinkybių, dėl kurių neturėtų būti ribojama prieglobsčio prašytojo teisė laisvai judėti Lietuvos Respublikoje. Nustačius šias aplinkybes, prieglobsčio prašytojai bus apgyvendinami neribojant jų judėjimo laisvės. Įstatymo projekte įtvirtinta apgyvendinimo sprendimo apskundimo tvarka – jis galės būti skundžiamas per 14 d. apylinkės teismui.

Taip pat įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad teismai gali skirti švelnesnę nei šiuo metu nustatyta alternatyvią sulaikymui priemonę –  apgyvendinti užsienietį VSAT, nustatant pareigą neišvykti iš apgyvendinimo vietai priklausančios teritorijos be apgyvendinimo vietos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimo. Toks leidimas laikinai išvykti būtų išduodamas, jeigu valdoma pasišalinimo rizika.

Įstatymo pataisomis trumpinamas maksimalus pasienio procedūros laikotarpis – vietoj 6 mėnesių siūloma nustatyti 5 mėnesių laikotarpį, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisėkūros pasiūlymus.

2023 m. birželio 7 d. Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad UTPĮ nuostatos, pagal kurias visi prieglobsčio prašytojai privalo būti apgyvendinti nurodytose vietose, nesuteikiant jiems teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje, kai toks apgyvendinimas gali trukti iki šešių mėnesių, kompetentingai institucijai nepriėmus sprendimo, kurį būtų galima skųsti teismui, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Įstatymo pataisas parengusioje darbo grupėje dirbo atstovai iš Vidaus reikalų, Teisingumo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Migracijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos. Grupei vadovavo vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Siūlomas UTPĮ pataisas svarstys Vyriausybė.