Kovai su seksualiniu smurtu – naujas pagalbos įrankis

Kovai su seksualiniu smurtu – naujas pagalbos įrankis

Stiprinant kovą su seksualiniu smurtu ir pagalbą nuo jo nukentėjusiems žmonėms, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansuoja nevyriausybinių organizacijų projektą, kuris prisideda prie ilgalaikių pokyčių šioje srityje. Įgyvendinant šį projektą, įkurtas Nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras, teikiantis informaciją apie pagalbos galimybes nuo seksualinio smurto nukentėjusiems ar pavojų  patiriantiems žmonėms, jų artimiesiems bei teikiantis metodinį palaikymą su nukentėjusiais asmenimis dirbantiems specialistams. Taip pat sukurtas interneto puslapis www.prabilk.lt informacijai ir pagalbai teikti.

„Labai svarbu, kad kiekvienas nuo seksualinio smurto nukentėjęs žmogus nebijotų kreiptis ir gautų visą būtiną pagalbą. Siekiame sukurti efektyvią nukentėjusiųjų pagalbos sistemą, užtikrinti  seksualinio smurto prevenciją. Turime sukaupę patirties ir žinių tiek nevyriausybinėse organizacijose, tiek institucijose. Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro pagalba didinamos specialistų kompetencijos, kuriami ir tobulinami esami pagalbos mechanizmai, kurie laiku užtikrins pagalbą nukentėjusiems, mažins baimę pranešti ir kreiptis pagalbos“, –  sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras, remdamasis gerąja užsienio praktika, paruošė pagalbos asmenims, nukentėjusiems nuo seksualinio smurto teikimo metodiką, algoritmą bei rekomendacijas, teikia emocinę bei informacinę pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiems ar tokio smurto pavojų patiriantiems asmenims, jų artimiesiems, organizuoja kompetencijų tobulinimo veiklas ir teikia metodinę pagalbą šioje srityje dirbantiems specialistams.

Centro darbą koordinuoja nevyriausybinės organizacijos „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“, „Moterų informacijos centras“, „Mota“ ir „Ribologija“, sukaupusios patirtį seksualinio smurto prevencijos ir pagalbos nukentėjus nuo jo srityse.

Žmonės, patyrę seksualinį smurtą ar patiriantys tokio smurto pavojų, interneto svetainėje www.prabilk.lt  gali rasti informacinę pagalbą ir emocinę paramą. Svetainėje taip pat galima rasti informaciją apie tai, kas yra seksualinis smurtas, kaip jį atpažinti, kaip padėti sau ar kitiems, nukentėjus nuo seksualinio smurto. Su nukentėjusiais asmenimis dirbantys specialistai svetainėje taip pat gali rasti informacinę pagalbą ir metodinį palaikymą.

Vilniuje vyksta nevyriausybinių organizacijų rengiama tarptautinė konferencija „Tik TAIP reiškia TAIP. Seksualinis smurtas nuo A iki Z ir pagalbos teikimas asmenims ir asmenims su negalia“, kurioje aptariama seksualinio smurto problema, pagalbos teikimas. Konferencijos dalyvius su gerąją praktika pagalbos nukentėjus nuo seksualinio smurto teikimo srityje supažindino Nyderlandų Karalystės  policijos atstovai, su Islandijos gerąja praktika – šios šalies pagalbos nuo seksualinio smurto centro atstovai.

Veikiantys įrankiai kovoje su smurtu artimoje aplinkoje

Nuo 2023 m. liepos 1 d. patobulinta apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistema – atsirado svarbus įrankis – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Šis orderis įgalina apsaugoti žmones, atsidūrusius smurto artimoje aplinkoje pavojuje. Be to, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis – papildoma prevencinė apsaugos priemonė smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiam asmeniui. Smurto pavojų keliančiam asmeniui 15 dienų laikotarpiui skiriamas laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas atskirai nuo žmogaus, prieš kurį smurtauta.

Pradėjus veikti smurto orderiui, t. y. nuo 2023 m. liepos iki spalio mėnesio pabaigos policijoje registruota beveik 18 tūkst. pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Atliktus pavojaus rizikos vertinimą, skirta daugiau kaip 7 tūkst. orderių.

Pakartotinai orderis skirtas 6106 asmenims. 6 asmenys 2023 m. liepos-spalio mėnesiais yra gavę orderį 6 kartus. 787 asmenims apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio įpareigojimai skirti du ir daugiau kartų.

Smurto artimoje aplinkoje riziką dažniau patiria vyresnės nei 40 m. amžiaus moterys, o pavojų keliantys vyrai dažniausiai yra 30-49 m. amžiaus.

Lietuvoje veikia akredituotų specializuotos kompleksinės pagalbos centrų tinklas, teikiantis pagalbą smurto aukoms. Ministerija deda pastangas suteikti efektyvesnes smurtinio elgesio keitimo paslaugas asmenims, norintiems keisti savo smurtinį elgesį.

Smurtas, taip pat ir seksualinis, išlieka viena opiausių mūsų visuomenės problemų. Didelį smurto atvejų skaičių lemia lyčių stereotipai, nesmurtinio konfliktų sprendimo įgūdžių, smurto apraiškų atpažinimo stoka.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atlikto tyrimo duomenimis, 1-a iš 10 moterų yra patyrusi seksualinį smurtą nuo 15 metų amžiaus, o viena iš 20 buvo išžaginta. Lietuvos informatikos ir ryšių departamento duomenimis, lyginant su praeitais metais, šiemet per 10 mėn. išžaginimų padaugėjo beveik 20 proc. (2022 m. – 83, 2023 m. 10 mėn. – 99). Seksualinės prievartos atvejų fiksuota 40 proc. daugiau (2022 m. – 58, 2023 m. 10 mėn. – 82).

2023 m. reprezentatyvaus tyrimo metu paaiškėjo, kad beveik 8 iš 10  Lietuvos gyventojų yra patyrę seksualinį priekabiavimą.