Žemės ūkio studijas pasirinkusiems jaunuoliams – ministerijos stipendijos

Žemės ūkio studijas pasirinkusiems jaunuoliams – ministerijos stipendijos

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) jau ketvirtus metus skiria tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, kurie stoja į programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio ir veterinarijos sritimis. Šiemet stipendijas – 200 eurų per mėnesį – gaus 54 studentai. Anksčiau jos pirmakursiams buvo mokamos tik akademinius metus (10 mėnesių), dabar jie stipendijas gaus visus metus.

Ministerija skiria stipendijas, o aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos) jas paskirsto atsižvelgdamos į priėmimo į aukštąją mokyklą ir (ar) studijų rezultatus.

Vytauto Didžiojo universiteto studentams, studijuojantiems agronomijos, maisto kokybės ir saugos, žemės ūkio mechanikos inžinerijos ir tvariosios inžinerijos studijų programose, skirta 18 stipendijų. Studijuojantys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvūnų ir maisto mokslų bei veterinarinės medicinos studijų programose gaus 10 stipendijų, Kauno technologijos universiteto maisto mokslo ir technologijos studijų programoje –  3 stipendijas.

Vilniaus kolegijoje agroverslo ir maisto technologijų bei veterinarijos specialybes pasirinkusieji gaus 9 stipendijas. Po 3 stipendijas gaus studijuojantys Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje žemėtvarką ir hidrotechninę statybą,  Kauno kolegijoje – agroverslų technologijas,  Alytaus kolegijoje – maisto produktų technologiją. Utenos kolegijos žemės ūkio ir maisto produktų technologijų programų studentams skirtos 5 stipendijos.

ŽŪM šioms tikslinėms skatinamosioms stipendijoms 2023 m. skyrė 150 tūkst. Eur.

Šiuo metu  ministerija siekia, kad tikslinės skatinamosios stipendijos būtų mokamos visą studijų laikotarpį, o ne tik pirmaisiais studijų metais, kaip yra dabar.

Studijuojantys aukštosiose mokyklose valstybės finansuojamose vietose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio ir veterinarijos sektoriais, turės galimybę tikslines skatinamąsias stipendijas gauti 3–6 metus – tiek, kiek trunka studijos (šešerius metus trunka veterinarinės medicinos programos studijos).