Nacionalinio saugumo komisija siūlo stiprinti sienos kontrolę su Baltarusija

Nacionalinio saugumo komisija siūlo stiprinti sienos kontrolę su Baltarusija

Nacionalinio saugumo komisija (toliau – NSK) šiandien apsvarstė institucijų pasiūlymus, kuriais siekiama mažinti rizikas, susijusias su išaugusiais tranzito per Lietuvą iš Baltarusijos srautais, Baltarusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų veikla prieš Lietuvos valstybę ir piliečius, efektyvinti sankcionuojamų prekių ir kontrabandos gabenimo kontrolę, perskirstyti išteklius bei didinti eismo saugumą pasienyje su Baltarusija išaugus transporto, prekių ir asmenų sienos kirtimo atvejams.

„Pastaruoju metu Baltarusijos piliečių srautas visuose prie sienos su Baltarusijos kelių PKP išaugo apie 50 proc. Išaugus transporto, prekių ir asmenų srautams, būtinas šių srautų valdymo proceso optimizavimas, techninių priemonių koncentracija, dar detalesnė asmenų, transporto priemonių ir prekių patikra. Be to, Baltarusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklos prieš Lietuvą kontekste, režimams įvairiausiais būdais bandant apeiti sankcijas bei didėjant eismo įvykių pasienyje grėsmei, tokia įvykių dinamika kelia papildomas rizikas. Dėl šių priežasčių teikiame Vyriausybei siūlymus dėl sienos kontrolės su Baltarusija efektyvinimo“, – teigia LRVK Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.  

Atsižvelgusi į išaugusius tranzito per Lietuvą srautus, kai šalies institucijos susiduria su ženkliai išaugusiu darbo krūviu, nacionalinio krizių valdymo centro sukurtos indikatorių sistemos rodiklius bei konsoliduotai įvertinusi institucijų pateiktas priemones rizikoms mažinti, NSK siūlo palaipsniui mažinti  reguliarų tarptautinį keleivių vežimą autobusais vykdantiems Baltarusijos ir Lietuvos vežėjams išduodamų leidimų skaičių, taip pat riboti keleivių įlaipinimą ir išlaipinimą Kenos (Kybartų) geležinkelio pasienio kontrolės punkte; stabdyti pėsčiųjų ir dviratininkų vykimą per Baltarusijos – Lietuvos valstybinę sieną bei stabdyti prekių, transporto ir asmenų judėjimą per Lietuvos – Baltarusijos valstybinę sieną Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktuose.

Planuojama, kad LRV pritarus NSK siūlymams, sumažės per Lietuvą tranzitu vykstančio transporto ir keleivių srautai, bus sumažintos Baltarusijos ir Rusijos žvalgybos bei saugumo tarnybų veiklos prieš Lietuvos valstybę ir piliečius galimybės ir galima jų neteisėto sulaikymo rizika; PKP veiktų efektyviau, juose sumažėtų žmogiškųjų išteklių poreikis (pareigūnai būtų nukreipti dirbti į pvz., Medininkų PKP), efektyviau užtikrinamas sankcionuotų prekių nepatekimas į Baltarusiją bei Rusiją, modernių technologijų pagalba bus kokybiškiau vykdoma kontrabandos prevencija ir užkardymas; efektyviau saugoma Šengeno erdvės išorinė siena. Taip pat didėtų eismo saugumas, nes šiuo metu kelio link Lavoriškių PKP infrastruktūra nėra pritaikyta – nėra transporto priemonių palaukimo aikštelės, sunkiasvorės transporto priemonės stovi važiuojamoje kelio dalyje, sudėtingas priešpriešinio eismo prasilenkimas.

2023 m. per valstybės sieną su Baltarusija, kelių pasienio kontrolės punktuose asmenys tikrinti  beveik 3,9 mln. kartų (25,5 proc. daugiau nei 2022 m.). 66 % tikrintų asmenų sudarė Baltarusijos piliečiai.

Lietuvos piliečiai kirto sieną 684 tūkst. kartų. Tai 13,4 proc. mažiau nei 2022 m., bet skaičiai išlieka itin aukšti. Lietuvos piliečių srautas visuose kelių PKP, esančiuose prie sienos su Baltarusija krito apie 13,4 proc., o unikalių asmenų skaičius siekė beveik 62 tūkst. ir sumažėjo 17,5 proc. Suaugę Lietuvos piliečiai sieną kirto vidutiniškai 11 kartų per metus. Daugiausia Lietuvos piliečių vyko per Šalčininkų ir Lavoriškių kelių PKP.

Taip pat dar kartą primename apie galiojančias rekomendacijas Lietuvos Respublikos piliečiams nevykti į Rusiją ir Baltarusiją, o šiuo metu Rusijoje ir Baltarusijoje laikinai esančius Lietuvos Respublikos piliečius raginame nedelsiant išvykti iš šalies. Atsižvelgiant į šias bei kitas aplinkybes, Lietuvos Respublikos piliečių kelionės į Baltarusiją ir Rusiją, ignoruojant rekomendacijas, kelia grėsmę jų pačių saugumui.

Nacionalinio krizių valdymo centro pranešimas žiniasklaidai