Atsižvelgus į Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos prašymą, perkeliamas inžinerinių technologijų tarpinis patikrinimas

Atsižvelgus į Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos prašymą, perkeliamas inžinerinių technologijų tarpinis patikrinimas

2024-02-06

Inžinerinių technologijų tarpinis patikrinimas iš kovo 7 dienos nukeliamas į gegužės 3 dieną. Pakeitimas padarytas atsižvelgus į Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos prašymą. Asociacija kreipėsi į ministeriją teigdama, kad iki kovo pradžios nebus spėta pasirengti tarpiniam patikrinimui. Šį patikrinimą pasirinko laikyti 181 trečios gimnazinės klasės mokinys. Kiti mokslo metai bus pirmieji, kai sudaroma galimybė abiturientams rinktis ir laikyti šio dalyko brandos egzaminą – iki šiol jo nebuvo.

„Geras sprendimas nukelti patikrinimą, nes iš tikrųjų mokiniai nespėtų tinkamai pasiruošti. Inžinerinės technologijos – naujas dalykas, be to, ir pavyzdinės tarpinio patikrinimo užduotys buvo įkeltos vėliau negu visų kitų dalykų. Inžinerinės technologijos reikalauja ne tik teorinių žinių, bet ir tyrimų, praktinių išbandymų. Su mokiniais dirbantys mokytojai labai nuoširdžiai ruošiasi šiam patikrinimui, mokymui reikalingą medžiagą rengia atsižvelgdami į kolegijų, aukštųjų mokyklų leidinius. Yra pavyzdžių, kada mokiniai su mokytojais, dalyvaudami aukštųjų mokyklų konkursuose, platformose, rengia ir pristato tikrai rimtus inžinerinius projektus“, – sako Henrikas Vaišvila, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos prezidentas.

Pasak mokytojo, ateityje inžinerinių technologijų egzaminas galėtų būti labiau orientuotas į mokslinę-patyriminę veiklą ir turėti  svarų indėlį mokiniui stojant į tolimesnes techninės, inžinerinės pakraipos studijas aukštosiose mokyklose.

Inžinerinės technologijos – naujas privalomai pasirenkamas vidurinio ugdymo programos dalykas, atsiradęs šiais mokslo metais kartu su atnaujintomis bendrosiomis programomis. Mokiniai per šio dalyko pamokas atlieka tyrimus, sužino, kaip kuriami įvairūs instrumentai, įrengimai, technologijos, mokosi jas praktiškai pritaikyti, patys kuria, pateikia sprendimus, kurie patobulintų technologijas, mokosi projektuoti ir pan. 

 Nuotr. Artūro Žuko