Ministerija teikia derinti įstatymų pakeitimus

Ministerija teikia derinti įstatymų pakeitimus

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybei teikia parengtą Švietimo, Profesinio mokymo ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimų projektą. Įstatymų pakeitimais siūloma nustatyti mokyklų veiklos kriterijus, šiuo metu reglamentuojamus Vyriausybės nutarimu.

Įstatymų pakeitimai parengti vykdant balandžio 26 d. priimtą Konstitucinio Teismo sprendimą, kuris įpareigojo mokyklų veiklos kriterijus reglamentuoti Švietimo įstatyme.

Pagal Konstitucinio Teismo nutarimą, Seimas iki 2024 m. sausio 2 d. turi įtvirtinti aiškius mokyklų veiklos kriterijus, o Vyriausybė – įstatymu leidžiamose ribose priimti poįstatyminius teisės aktus, kuriais, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, galės būti detalizuojamos ir sukonkretinamos įstatymo normos, reglamentuojamas jų įgyvendinimas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame projekte Švietimo įstatymas papildytas kriterijais, kuriuos turi atitikti mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.

Projektas pristatomas ekspertams, švietimo bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymas. Su projektu galima susipažinti čia, pasiūlymus siųsti el. paštu [email protected]. 

Galutinis įstatymų pakeitimų projektas bus teikiamas Seimui svarstyti dar pavasario sesijos metu.