Augalų apsaugos specialistai iš Latvijos patirties sėmėsi Lietuvoje

Augalų apsaugos specialistai iš Latvijos patirties sėmėsi Lietuvoje

Žemės ūkio ministerijoje lankėsi Latvijos valstybinės augalų apsaugos tarnybos atstovai, atvykę į Lietuvą  semtis patirties augalų apsaugos produktų (AAP) priežiūros srityje.

Jie kartu su ministerijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Žemės ūkio duomenų centro“ specialistais aptarė aktualius klausimus, veiklos gerinimo galimybes AAP priežiūros srityje, pasidalijo gerąja patirtimi.

Abiejose šalyse įgyvendinami su augalų apsauga susiję sprendimai turi būti patys geriausi, patogūs ir naudingi tiek valstybinėmis institucijomis, tiek ir ūkininkams.

Latvijos atstovai domėjosi VĮ  „Žemės ūkio duomenų centro“ administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) funkcionalumu ir galimybėmis, kurios ūkio subjektams palengvina duomenų registravimo procesą.

Susitikimo metu pademonstruotas PPIS purškimų bei Augalų apsaugos naudojimo apskaitos žurnalo modulis, skaityti pranešimai dėl integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) įgyvendinimo, kalbėta apie AAP įvežimo į Lietuvą  tvarką ir nelegalių AAP užkardymą.