Baltarusijos piliečiui A. Macijevičiui panaikintas leidimas gyventi Lietuvoje

Baltarusijos piliečiui A. Macijevičiui panaikintas leidimas gyventi Lietuvoje

2024-02-01

Vasario 1d. Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą panaikinti Baltarusijos piliečiui Aliaksandrui Macijevičiui išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Minėtas asmuo neatitinka leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo sąlygų.

Taip pat dėl Baltarusijos piliečio kreiptasi į Valstybės saugumo departamentą. Jeigu paaiškės, kad A. Macijevičius kelia grėsmę valstybės saugumui, bus priimtas sprendimas uždrausti jam atvykti į Lietuvą. Vidaus reikalų ministerijos žiniomis, šis Baltarusijos pilietis pirmą kartą atvyko į Lietuvą per Europos Sąjungos vidaus sieną su Lenkija, turėdamas kitos ES šalies nacionalinę vizą.

Migracijos departamentas, prieš išduodamas ar keisdamas leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, konsultuojasi su valstybės kompetentingomis institucijomis.

2022 m. lapkričio mėn. Baltarusijos piliečiui A. Macijevičiui išduodant leidimą laikinai gyventi Lietuvoje duomenų, rodančių, jog šis asmuo gali kelti grėsmę valstybės saugumui, nebuvo. 

Vidaus reikalų ministerija, atsižvelgusi į pastarąją situaciją, pavedė Valstybės sienos apsaugos tarnybai nedelsiant sustiprinti Baltarusijos piliečių, vykstančių per Lietuvos valstybės sieną, patikrinimus. Migracijos departamentas taip pat įpareigotas atidžiau tikrinti Baltarusijos piliečius, gavusius ar prašančius leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje darbo pagrindu.