Darbą pradeda Lietuvos įtraukties švietime centro vadovė

Darbą pradeda Lietuvos įtraukties švietime centro vadovė

Nuotraukoje: ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas, Įtraukties centro vadovė Sandra Valantiejienė, ministrė Jurgita Šiugždinienė Balandžio 14 d. darbą pradeda Lietuvos įtraukties švietime centro vadove 5 metų kadencijai išrinkta Sandra Valantiejienė – socialinė pedagogė, daugelio metodinių leidinių ir mokslinių publikacijų autorė, pirmosios lietuviškos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu“ idėjos autorė. S. Valantiejienė iki tol dirbo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre socialine pedagoge bei projekto vadove Nacionalinėje švietimo agentūroje.

„Vadovauti Lietuvos įtraukties švietimo centrui – labai atsakinga ir labai įdomi pozicija. Linkiu geros darbo pradžios, o jeigu reikės, mes visi padėsime“, – sveikindama naują vadovę sakė ministrė Jurgita Šiugždinienė.  

Sandra Valantiejienė yra įgijusi socialinių mokslų magistro laipsnį, socialinio darbuotojo, taip pat pradinių klasių ir dailės mokytojos kvalifikaciją. Šiuo metu ji studijuoja edukologijos doktorantūros studijose, rengia disertaciją apie prevencinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklose.

Sandra Valantiejienė išrinkta iš trijų pretendentų. Į atrankos komisiją įėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, socialinių partnerių atstovai.

„Įtraukusis ugdymas yra prigimtinė žmogaus teisė, o švietimo įstaigos privalo remtis socialinio teisingumo principu, kuris  numato, jog visi vaikai turi teisę į kokybišką ir jų poreikius atitinkantį ugdymą. Centro komanda padės pasiekti, kad įtraukusis ugdymas taptų visiškai integralia kiekvienos švietimo įstaigos veiklos dalimi. Kursime švietimo inovacijas, jas palaikysime, teiksime kokybišką ir veiksmingą pagalbą mokykloms “, – sako Sandra Valantiejienė.

Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės, naujai vadovei keliami dideli lūkesčiai užtikrinti praktinę pagalbą mokykloms įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

„Tikiu, kad Lietuvos įtraukties švietime centras taps didele parama mokykloms. Linkiu sutelkti veržlią ir inovatyvią komandą, kuri nebijos imtis naujų ir sudėtingų iššūkių,“ – sakė J. Šiugždinienė.

Artimiausi naujos centro vadovės uždaviniai – parengti centro veiklos strategiją, įgyvendinti infrastruktūros atnaujinimo projektą, 2 metų perspektyvoje išplėtoti centro veiklas, suburti komandą. Numatyta, kad Lietuvos įtraukties švietime centre dviejų metų laikotarpyje dirbtų iki 50 švietimo pagalbos specialistų, o penkerių metų laikotarpiu – iki 100.

Lietuvos įtraukties švietime centras įsteigtas sausio 1 dieną. Tai nacionalinė ekspertinė įstaiga, kuri siūlo diegti įtraukiojo ugdymo inovacijas, teikia metodinę pagalbą mokykloms.  

Centro darbuotojams pavesta analizuoti ir sisteminti informaciją ne tik apie Lietuvos, bet ir kitų šalių vaikų įtraukiojo ugdymo naujoves, ieškoti tinkamų ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo metodikų, pritaikyti jas naudoti Lietuvoje. Numatyta, kad centro darbuotojai teiks metodinę pagalbą savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų, regioninių specialiojo ugdymo centrų specialistams, parengs metodinę medžiagą dėl mokyklų aplinkos ir ugdymo pritaikymo įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, teiks kitus įtraukųjį ugdymą gerinančius sprendimus ir padės mokykloms juos įgyvendinti.