Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorei skirtas įspėjimas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorei skirtas įspėjimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė įspėjimą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorei Aušrai Martišiūtei-Linartienei dėl netinkamo pareigų vykdymo. Tai įsakymu patvirtino laikinai švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas einanti Monika Navickienė. Kartu ministrė įpareigojo instituto direktorę užtikrinti tinkamą vidaus kontrolės sistemos veikimą ir tobulinimą, teisės aktų laikymąsi.

„Skatiname greičiau pašalinti trūkumus ir labai tikimės, kad tai ir bus padaryta“, − sako ministrė M. Navickienė.

Įspėjimas skirtas atsižvelgiant į Valstybės audito ataskaitoje „2023 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinio audito rezultatai“ užfiksuotus pažeidimus.

Konstatuota, kad direktorė netinkamai vykdė Biudžetinių įstaigų įstatymo, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas. Institute tinkamai neveikia vidaus kontrolės sistema ar tam tikros jos priemonės, turinčios užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, saugomas turtas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, o veikla būtų vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu.

Institute nesilaikyta Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių. Institutas mokėjo 100 proc. avansu už statybinių medžiagų, remonto darbų, baldų įsigijimą, spausdinimo paslaugas ir taip nesilaikė Vyriausybės nutarimu patvirtintų taisyklių, draudžiančių tokius mokėjimus avansu, pirko paslaugas iš instituto darbuotojų, netaikydamas viešųjų pirkimų procedūrų.

Institutas, pirkdamas paslaugas ir remonto darbus, neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų konkurencijos ir skaidrumo principo laikymosi.

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybės kontrolė perdavė institute atlikto audito rezultatus Specialiųjų tyrimų tarnybai, sulaukus šios institucijos išvadų nurodytas įspėjimas gali būti peržiūrėtas ir vertinamas iš naujo.

Taip pat ministerija yra paprašiusi Generalinės prokuratūros ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos įvertinti situaciją dėl leidinių, kurių leidybai 2013–2020 m. valstybė tikslingai skyrė 29,2 tūkst. eurų, tačiau įrodymų apie šių leidinių išleidimą 2024 m. pradžioje dar nebuvo.

Instituto vadovės kadencija baigiasi šių metų rugsėjį. Jau pradėtos konkurso instituto vadovo pareigoms eiti organizavimo procedūros.