Efektyvesnių priemonių kovai su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus ieškoma europiniu ir nacionaliniu lygmeniu

Efektyvesnių priemonių kovai su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus ieškoma europiniu ir nacionaliniu lygmeniu

Europos vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite aptarė poreikį kuo greičiau tobulinti ES teisinį reglamentavimą stiprinant  kovą su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.

„Tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu ieškoma efektyvesnių priemonių kovai su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Bendromis jėgomis privalome padaryti viską tiek stiprinant prevenciją, tiek nustatant tokį šios srities teisinį reglamentavimą, kuris užtikrintų veiksmingą šių nusikaltimų nustatymą, ištyrimą ir atsakomybės taikymą“, – teigia vidaus reikalų ministrė.

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus yra vienas iš Europos Komisijos prioritetų. Kadangi ES lygmeniu nėra nustatytų privalomų taisyklių, socialiniai tinklai, žaidimų platformos ir kitų internetinių paslaugų teikėjai skirtingose ES valstybėse narėse laikosi skirtingų taisyklių. Siekiant visapusiško atsako į didėjančią seksualinės prievartos prieš vaikus internete ir realiame gyvenime grėsmę, gerinant prevenciją, tyrimą ir pagalbą aukoms, 2022 m. gegužės 11 d. Komisija pateikė teisėkūros pasiūlymą dėl reglamento kova prieš vaikų seksualinį išnaudojimą.

Pagal siūlomas taisykles paslaugų teikėjai privalės savo platformose nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją pranešti ir ją šalinti, taip pat vertinti ir mažinti piktnaudžiavimo jų paslaugomis riziką. Taip pat siūloma steigti naują nepriklausomą ES kovos su seksualine prievarta prieš vaikus centrą, kuris teiks patikimą informaciją, priims paslaugų teikėjų pranešimus ir juos analizuos, o aktualius pranešimus skubiai persiųs teisėsaugos institucijoms, taip pat teiks paramą aukoms. Naujosios taisyklės padės gelbėti vaikus nuo tolesnės prievartos, užkirsti kelią pakartotiniam medžiagos atsiradimui internete ir patraukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn.

Per dešimtmetį ES pranešimų apie vaikų seksualinę prievartą internete padidėjo nuo 23 tūkst. iki daugiau nei 725 tūkst. per metus.

Lietuvoje 2022 m. užregistruoti 498 seksualiniai nusikaltimai nepilnamečių asmenų atžvilgiu, iš jų 289 pasiekė teismą. Net 48 proc. registruotų seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš vaikus, sudarė disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose atvaizduoti vaikai.

Ministrė A. Bilotaitė įpareigojo atsakingas tarnybas pateikti pasiūlymus dėl efektyvesnių įrankių kovai su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Prevencines priemones švietimo ir neformalaus ugdymo įstaigose artimiausiu metu ministrė A. Bilotaitė aptars su Švietimo ir mokslo ministre.

Siekiant užtikrinti saugesnę aplinką vaikams ir sukurti įrankių teisėsaugos institucijoms vykdyti efektyvesnę kontrolę, 2021 m. įsigaliojo VRM parengti Baudžiamojo kodekso pakeitimai. Juose įtvirtinta papildoma baudžiamojo poveikio priemonė – įpareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą – asmenims, kurie praeityje yra padarę šio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Siekiant stiprinti teisės pažeidimų, taip pat ir seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, prevenciją, VRM parengė koncepciją, pagal kurią, pritarus Vyriausybei, bus rengiamas naujas Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos įstatymas. Jame pirmą kartą atsiras teisės pažeidimų prevencijos apibrėžimas, bus aiškiai nustatytos visų prevencijoje dalyvaujančių institucijų funkcijos ir atsakomybės. Įstatymu bus įkurta centrinė koordinuojanti institucija – kompetencijų centras, kuris atliks analizę, vertinimą, identifikuos problemas ir siūlys tikslines priemones joms spręsti.