Įgyvendinamas projektas: seksualinės prievartos aukoms iš Ukrainos teikiama visokeriopa pagalba

Įgyvendinamas projektas: seksualinės prievartos aukoms iš Ukrainos teikiama visokeriopa pagalba

2024-04-04

Teikti visapusę pagalbą seksualinės prievartos aukoms iš Ukrainos – toks Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro (KOPŽI) kartu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendinamo projekto tikslas. Projektu „Kompleksinė pagalba seksualinės prievartos aukoms iš Ukrainos“ siekiama užtikrinti, kad seksualinį smurtą išgyvenusieji neliktų be paramos ir pagalbos – jiems teikiama psichologinė, teisinė, medicininė, taip pat ir materialinė pagalba. 
 
„Suprantame unikalius iššūkius, su kuriais susiduria tokius žiaurumus išgyvenę asmenys, ir esame įsipareigoję pasiūlyti ir teikti pagalbą jų kelionėje link gijimo. Siekiame suteikti daugiau galimybių seksualinį smurtą išgyvenusiems asmenims, suteikdami jiems reikiamus išteklius, paramą ir paslaugas, kad jie galėtų atkurti savo gyvenimą. Laikydamiesi holistinio požiūrio, stengiamės patenkinti jų fizinius, emocinius ir teisinius poreikius, užtikrindami, kad jie gautų rūpestį, paramą ir teisingumą, kurio jie nusipelnė“, – sako KOPŽI atstovai. 
 
Projekte „Kompleksinė pagalba seksualinės prievartos aukoms iš Ukrainos” numatyta:
• Psichologinė pagalba, kuri padėtų seksualinės prievartos aukoms susidoroti su traumomis, valdyti stresą ir atgauti stabilumo jausmą.
• Teisinė pagalba seksualinės prievartos aukoms, pageidaujančioms bendradarbiauti su teisėsauga.
• Medicininė pagalba: svarbu užtikrinti bazinę medicininę priežiūrą. 
• Materialinė pagalba: pagalba įsigyjant būtiniausias prekes, tokias kaip drabužiai, maistas, higienos prekės ir kt., siekiant palengvinti tiesioginę naštą, su kuria susiduria išgyvenusieji ir jų šeimos.

Projekto karštosios linijos pagalbos numeris 📞+370 662 42920

Projekto veikla finansuojama iš EEE/NOR fondų.