JAV lietuvių bendruomenė kviesta toliau aktyviai prisidėti prie Lietuvos ir JAV ryšių plėtojimo bei paramos Ukrainai

JAV lietuvių bendruomenė kviesta toliau aktyviai prisidėti prie Lietuvos ir JAV ryšių plėtojimo bei paramos Ukrainai

Spalio 13–15 dienomis Lietuvos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės XXIII Tarybos trečiojoje sesijoje Denveryje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Pirmąją sesijos dieną jos dalyviams ir svečiams perduota užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio padėka už ilgametę JAV lietuvių bendruomenės veiklą ir indėlį puoselėjant lietuvybę, didinant Lietuvos vardo žinomumą JAV, nuolatinę paramą Lietuvai siekiant Nepriklausomybės, kelyje į tarptautines organizacijas bei stiprinant Lietuvos demokratines vertybes. Ministro vardu padėkota ir už nenuilstamą JAV lietuvių bendruomenės paramą kovojančiai Ukrainai, paraginta toliau stiprinti politinį, ekonominį ir kultūrinį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą.

„Ukraina šiandien kovoja už viso demokratinio pasaulio ateitį, todėl mes privalome toliau stiprinti mūsų palaikymą ukrainiečių tautai. JAV parama Ukrainai yra gyvybiškai svarbi, todėl kviečiame JAV lietuvius prisidėti prie JAV paramos Ukrainai telkimo. JAV lietuvių bendruomenės vaidmuo yra ypatingai svarbus ir visapusės Lietuvos – JAV partnerystės stiprinime. Ekonominis bendradarbiavimas su JAV yra Lietuvos prioritetas ir mes esame dėkingi už JAV lietuvių bendruomenės narių idėjas, talentus ir patirtį plėtojant glaudesnius abipusius ekonominius ryšius“, – teigė viceministras E. Meilūnas.

Viceministras sesijos dalyviams taip pat pristatė XVIII Vyriausybės veiklą Lietuvos diasporos politikos srityje bei Lietuvos institucijų ir diasporos organizacijų laukiančius svarbiausius iššūkius bei pagrindines veiklos kryptis 2024 metais: referendumą dėl pilietybės išsaugojimo, lituanistinio švietimo užsienyje stiprinimą, grįžimo į Lietuvą skatinimą.

Tarybos sesijoje taip pat dalyvavo Lietuvos ambasadorė JAV Audra Plepytė. Ambasadorė padėkojo JAV lietuvių bendruomenės nariams ir Lietuvos diplomatams už jų nepailstamą darbą puoselėjant lietuvybę JAV lietuvių bendruomenėse. Taip pat ambasadorė įteikė URM Garbės ženklą ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkei  Giedrei Elekšytei-Kniežai.

Tarybos sesijoje pagrindinį pranešimą skaitė Lietuvos ambasadorius ES Arnoldas Pranckevičius. Ambasadorius pristatė svarbiausius ES saugumo iššūkius ir pabrėžė transatlantinės bendrystės svarbą Lietuvos, Ukrainos ir viso regiono saugumui.

Sesijos metu vyko diskusijos apie JAV lietuvių bendruomenės vaidmenį siekiant užtikrinti Lietuvos saugumo ir ekonominius interesus geopolitinių iššūkių akivaizdoje, stiprinti Lietuvos diasporos organizacijas ir jų vaidmenį prisidedant prie gerovės Lietuvoje kūrimo. Diskusijų metų taip pat skirta dėmesio lituanistinio ugdymo svarbai ir diasporos jaunimui, akcentuojant jaunosios lyderių kartos ugdymą ir tvarų diasporos organizacijų veiklos tęstinumo užtikrinimą.

JAV lietuvių bendruomenė jau daugiau kaip 70 metų telkia lietuvius ir jų šeimas, gyvenančias Jungtinėse Amerikos Valstijose. JAV lietuvių bendruomenę sudaro 10 apygardų ir 52 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone. JAV lietuvių bendruomenės Taryba nustato bendruomenės veiklos kryptis ir strategiją. Šią Tarybą sudaro 60 išrinktų narių bei 10 apygardų pirmininkų. Tarybos nariai renkami trejų metų kadencijai, kasmet organizuojant sesijas, per kurias aptariamos aktualiausios temos ir bendruomenės veiklos gairės.