Keičiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos struktūra

Keičiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos struktūra

Siekiant stiprinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atsparumą korupcijai, skaidrinti ir efektyvinti veiklos procesus, bus keičiama šios tarnybos administracijos struktūra. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta Vyriausybės posėdyje.

VMVT komandą papildys trys vyriausiųjų patarėjų pareigybės, kurių veiklos sritys bus:

  • korupcijos prevencijos,
  • teisės ir teisėkūros,
  • procesinio valdymo klausimai.

Taip pat, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Veterinarijos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymą, steigiama Lietuvos Respublikos vyriausiojo veterinaro pareigybė.

Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamus tyrimus dėl galimų sisteminių ilgalaikių korupcinių veikų VMVT ir siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus.

Šie pakeitimai būtini siekiant efektyvesnio valdymo korupcijos prevencijos ir teisės srityse, greitesnio sprendimų priėmimo, racionalumo, skaidrumo ir nešališkumo.

Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų skirti nereikės.